Penis Kanseri: Belirtileri, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi

Penis kanseri, nadir teşhis konulan, erkek cinsel organında ortaya çıkan kanser türüdür. Çoğunlukla 50 yaş üstü erkeklerde ortaya çıkar ve nedeni bilinmemektedir. Eğer erken evrede teşhis edilir ve tedavi edilirse, iyileşme şansı vardır. Genel olarak, kanser ne kadar ileri olursa (büyür ve yayılırsa), tedavinin iyileştirme şansı o kadar az olur.

Penis Kanseri Nedir?

Penis kanseri, penis hücrelerinde gelişen bir kanserdir. Kanserli (malign) tümör anormal hücreden başlar. Bu kanser türünün kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hücredeki değişiklikler zamanla hücrelerin kontrolsüz bölünüp çoğalması ile birlikte, birikerek “tümör” denilen bir kitle meydana getirirler.

Penis Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Çoğu vakada, penis kanserinin gelişmesinin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, penis kanserine yakalanma riskini arttıran bir takım faktörler saptanmıştır. Bu faktörler şunları içerir:

  • Yaş: Penis kanseri, 50 yaş üstü erkeklerde daha sık görülür.
  • HPV virüsü: Birçok penis kanseri vakası, bazı insan papilloma virüsü (HPV) tipleri ile bir enfeksiyon ile ilişkilidir.
  • Bazı cilt hastalıkları: Sünnet derisindeki bazı cilt hastalıkları gelecekte penis kanserine yakalanma riskini artırabilir.
  • Fimozis: Yetişkinlerde fimozis ve sünnet derisi çevresindeki zayıf hijyen penis kanseri riskini artırabilir.

HPV ve Penis Kanseri Arasındaki Bağlantı:

Pek çok HPV tipi vardır. HPV 16 ve 18 olmak üzere iki türü, penis kanseri vakalarının çoğunda rol almaktadır.

Penil kanser ile ilişkili HPV tipleri, neredeyse her zaman, bir enfekte kişiyle ilişkisi sonucu bulaşır. Bu HPV tiplerinden biri ile enfekte olmak genellikle semptomlara neden olmaz.

Bazı erkeklerde penis kanseri ile ilişkili olan HPV tiplerinin penis hücrelerini etkilediği görülür. Bu durum daha sonra (genellikle yıllar sonra) kanserli hücrelere dönüşebilecek anormal hale gelme olasılığını artırır.

Not: İki yıl içinde, HPV ile olan 10 enfeksiyonun 9’u vücuttan tamamen temizlenir. Bu da HPV tipleriyle enfekte olan birçok erkekte asla kanser gelişmeyeceği anlamına gelir.

Penis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Çoğu penis kanseri ilk olarak penis başında (glans) veya sünnet derisinin alt kısmında (sünnet edilmediyse) gelişir. Penisin ana gövdesi üzerinde penis kanseri gelişmesi nadirdir.

Tipik olarak, ilk belirti, penis glanlarının veya sünnet derisinin etkilenen kısmının cildinde bir renk değişikliğidir. Etkilenen cilt kalınlaşabilir veya küçük kırmızı döküntü gibi görünebilir. Derinin etkilenen bölgesinde yavaş yavaş küçük düz bir büyüme (çoğunlukla mavimsi-kahverengi renkte) veya kanamalı büyüme veya yara oluşabilir. Genellikle ağrıya neden olmaz. Bazı vakalarda erken evre kanser küçük sert yumrular olarak gelişir.

Tedavi edilmediği takdirde, kanser tipik olarak glanların ve/veya sünnet derisinin tüm yüzeyini içine alacak şekilde gelişir. Daha sonra penisin daha derin kısımlarına ve vücudun diğer alanlarına yayılarak başka semptomlar ortaya çıkarabilir.

Penis Kanseri Teşhisi ve Evrelemesi

Peniste anormal bir büyüme ya da yara (skar dokusu) olması şikayeti sonrası kapsamlı bir fizik muayene yapılır. Bu muayene sırasında kasıktaki lenf nodlarının genişleyip genişlemediği de kontrol edilir. Eğer anormal bir durum varsa, daha ileri tetkikler gerekir. Bu tanı testleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Biyopsi: Kanser şüphesi olan dokudan küçük bir miktar örnek alınarak laboratuvara gönderilir. Bazen, kasıktaki lenf bezlerinden de biyopsiler alınır.
  • MR taraması: Kanserin büyüklüğünü değerlendirmek amacıyla gerekebilir.
  • BT taraması: Göğüs, karın ve pelvis bölgesine BT taraması yapılabilir. Bu taramalar, iç organların yapısında detaylar sağlayabilir.

Penis kanseri evreleri; evre 1’den (kanserin penis cildi ile sınırlı olduğu durumlarda) evre 4 (pelvisin derinliklerinde veya vücudun diğer bölümlerine, lenf nodlarına yayılmıştır) arasında değişir.

Penis Kanseri Tedavisi

Penis kanseri için ameliyat ana tedavidir. Kemoterapi ve radyoterapi de kullanılabilir. Her vakada tavsiye edilen tedavi seçenekleri; kanserin evresi ve derecesi ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

a) Ameliyat

Ameliyat çoğu durumda tavsiye edilir. Penis kanseri ameliyatı tipi, kanserin büyüklüğüne ve penis üzerindeki konumuna bağlıdır. Eğer kanser küçükse ve sadece penisin derisinde ise;  kanser ve az miktarda normal doku çıkartılabilir. Ancak, eğer kanser büyükse, penisin bir kısmı ya da tüm penis alınır.

Rekonstrüktif cerrahi birçok erkek için bir seçenektir. Cerrahınız farklı rekonstrüktif cerrahi türlerini sizinle daha ayrıntılı olarak paylaşacaktır. Çoğunlukla kasıktaki lenf nodları da ameliyat sırasında çıkarılır.

b) Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya çoğalmasını durduran anti-kanser ilaçları kullanımı tedavisidir. Ameliyat olduktan sonra kemoterapi tedavisine başlanabilir. Böylelikle, ameliyattan sonra geride bırakılmış kanser hücrelerini öldürmek amaçlanır.

Bazen, ameliyat öncesi kanser boyutunu azaltmak için kemoterapi verilir. Bu durum, cerrahiyi kolaylaştırabilir ve başarılı olma ihtimalini arttırabilir.

c) Radyoterapi

Radyoterapi, kanserli dokuya odaklanmış yüksek enerjili ışın demetleri kullanımı tedavisidir. Bu tedavi kanser hücrelerini öldürür veya kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

Radyoterapi, bazen ameliyata ihtiyacı olmayan daha küçük kanserli insanlar için kullanılır. Bu daha az yaygındır.

e) Diğer Tedaviler:

Kanser erken evredeyse ve sadece penis başı (glans) ile sınırlıysa, bazen kanser üzerinde kullanılabilen ve hücreleri toksik şekilde etkileyip öldüren sitotoksik ilaçlar önerilebilir.

Yorum Yapın

Ad Blocker Tespit Edildi

Web sitemiz, ziyaretçilerimize online reklamlar sunmaktadır. Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bize destek olunuz.

Refresh