Kronik Pankreatit: Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

“Kronik pankreatit nedir?” Pankreasın uzun vadeli ilerleyici iltihaplı hastalığıdır ve bu da pankreasın yapısını ve fonksiyonunu kalıcı olarak bozmaktadır.

En sık görülen neden, uzun süreli alkol bağımlılığıdır. Tüm vakaların yaklaşık %70’ini oluşturduğu düşünülmektedir. Dünyadaki birçok ülkede kronik pankreatit insidansının kademeli olarak artması, artan alkol tüketimine ve erken teşhise atfedildi.

Kronik pankreatit genellikle 40 ila 50 yaşları arasındaki erişkinlerde başlar.

Pankreas Nedir?

Pankreas; karında, midenin altında ve göğüs kafesinin altında bulunan bez organıdır.

Pankreas, sindirim sisteminin bir parçasıdır ve gıdaları parçalamaya yardımcı olan önemli enzimler ve hormonlar üretir. Endokrin bir işleve sahiptir. Çünkü suları doğrudan kan dolaşımına salar ve ekzokrin bir işleve sahiptir. Çünkü suları kanala bırakır.

Pankreas tarafından üretilen enzimler veya sindirim suları, mideyi terk ettikten sonra yiyecekleri parçalamak için ince bağırsağa salgılarlar. Bez ayrıca insülin hormonu üretir ve vücudun glikoz veya şeker seviyesini düzenlemek için kan dolaşımına salgılar.

Kronik Pankreatit Belirtileri Nelerdir?

Kronik pankreatitin yaygın semptomları ve bulguları şunları içerir:

 • Ağrı: Hasta üst karında ağrı hissedebilir. Ağrı bazen şiddetli olabilir ve sırttan dolaşabilir. Yemek yedikten sonra genellikle daha yoğun olur.
 • Mide bulantısı ve kusma: Genellikle ağrı nöbetleri sırasında ortaya çıkar.
 • Sürekli ağrı: Hastalık ilerledikçe, ağrı atakları daha sık ve şiddetli hale gelir. Bazı hastalar geçmeyen karın ağrısı çekerler.

Kronik pankreatit ilerledikçe ve pankreasın sindirim suları üretme kabiliyeti bozulduğunda aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir:

 • Kokulu ve yağlı dışkı
 • Şişkinlik
 • Gaz
 • Karın krampları

Sonunda pankreas, aşağıdaki semptomlarla birlikte tip 1 diyabet hastalığına yol açan insülin üretemeyebilir:

 • Susama
 • Sık idrara çıkma
 • Yoğun açlık
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Bulanık görme

Ayrıca Bakınız: Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgiler

Kronik Pankreatit Sebepleri Nelerdir?

Kronik pankreatit, pankreasın kalıcı hasarına neden olan tekrarlanan akut pankreatit atakları sonrasında ortaya çıkar.

Akut pankreatit, tripsin pankreasta aktive olduğunda ortaya çıkar. Tripsin, pankreasta üretilen ve bağırsaklara salınan ve sindirim sisteminin bir parçası olarak proteinleri parçalayan bir enzimdir. Tripsin bağırsaklara ulaşana kadar aktif değildir. Tripsin pankreasta aktif hale gelirse, pankreasın kendisini sindirmeye başlar ve pankreasta akut pankreatitin tahriş ve iltihabına neden olur. Alkol, safra taşı gibi faktörler, pankreasta tripsin aktivasyonunu tetikleyen bir sürece neden olabilir.

Alkol bağımlılığı, kronik pankreatit vakalarının %70’ine neden olur.

Alkol kullanan ve akut pankreatite yakalanan insanlarda tekrar tekrar ataklar eğilim gösterirler ve sonunda kronik pankreatit (uzun vadeli) gelişir. Bu yüzden tüm kronik pankreatit vakalarının %70’i alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Akut pankreatitin tekrarlanması ile birlikte kalıcı hasara neden olur ve bu da alkolik kronik pankreatit hastalığına yol açar.

Tipik olarak, kronik pankreatite neden olan uzun süreli aşırı alkol tüketimi, günde 10 ünite alkolden 10-15 yıl kadar veya daha fazla alkol kullanımından kaynaklanır.

Uzun süreli alkol kullanım bozukluğu olan kişilerin yaklaşık %5 ila %10’unda kronik pankreatit gelişir.

Uzmanlar, alkolik kronik pankreatitli hastaların kendilerini alkolün etkilerine karşı daha yatkın hale getiren spesifik genetik mutasyonlara sahip olduğuna inanıyorlar.

İdiopatik kronik pankreatit, vakaların geri kalanının %30’unun çoğunu oluşturmaktadır.

Bir hastalık idiyopatik olduğunda, bunun nedenini veya nasıl geliştiğini açıklamak için bilinen sebep veya açıklama yoktur. Kalan vakaların çoğunun nedeni, idiyopatik kronik pankreatittir. İdiyopatik kronik pankreatit vakalarının çoğu, 10 ila 20 yaşları arasındaki kişilerde ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde olur.

Diğer yaş gruplarının neden nadiren etkilenip etkilenmediklerini kimse kesin olarak bilmiyor. İdiyopatik kronik pankreatitli hastaların yaklaşık %50’sinde “SPINK-1” ve “CFTR” genleri, mutasyona uğramış gen türleri bulunur. Uzmanlar, bu genetik mutasyonların pankreasın işlevlerini zayıflatabileceğine inanıyorlar.

Kişinin kendi bağışıklık sisteminin pankreasa saldırdığı otoimmün kronik pankreatit, hastaların genetik bir rahatsızlığı olan kalıtsal pankreatit ve hatalı bir pankreasla doğan kistik fibroz, bazı organları zedeleyen bir başka genetik hastalık vardır.

Kronik Pankreatit Teşhisi ve Tanı Testleri

Kronik pankreatit teşhisi için güvenilir bir test yoktur. Hastanın semptomları, tekrarlanan akut pankreatit öyküsü veya alkol bağımlılığı gibi faktörler varsa şüphelenilir.

Kan testleri, yükselmiş olabilecek kan şekeri seviyelerini kontrol etmede yararlı olabilir. Yüksek seviyedeki amilaz ve lipaz için kan testleri bu aşamada güvenilir değildir. Amilaz ve lipaz kan seviyeleri pankreatitin ilk birkaç gününde artar ve beş ila yedi gün sonra normale döner. Kronik pankreatiti olan bir hastada bu hastalık çok daha uzun sürecektir.

Doktorlar, hastalığın doğru şekilde teşhis edilmesi için pankreası iyi analiz etmelidir. Bu muhtemelen aşağıdakileri içerir:

 • Ultrason taraması
 • BT (bilgisayarlı tomografi) taraması
 • MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatografi) taraması
 • ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) taraması

Kronik pankreatitli hastalarda pankreatik kanser riski yüksektir. Belirtiler kötüleşirse, özellikle de pankreatik kanalın daralması halinde, doktorlar kanserden şüphelenebilir. Eğer öyleyse, bir BT taraması, MR tarama veya endoskopi taraması istenebilir.

Kronik Pankreatit Tedavisi

Aşağıdaki tedaviler kronik pankreatit için yaygındır.

1) Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Kronik pankreatitli hastalar bazı yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaç duyacaktır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

 • Alkolü bırakmak: Alkol kullanmayı bırakmak, pankreasın daha fazla hasar görmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca ağrıyı gidermeye de önemli katkıda bulunacaktır. Bazı insanlar alkol bırakmak için profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirler.
 • Sigarayı bırakmak: Sigara bir pankreatit nedeni değildir; ancak hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir.
 • Beslenme: Pankreatit, pankreasın işlevlerine zarar verir. Bu, hastalığı olan hastaların birçok gıdayı sindirmekte güçlük çekeceği anlamına gelir. Günde üç büyük öğünden ziyade, hastaların altı küçük öğün ile beslenmeleri önerilir. Yağlı yemeklerden kaçınmak, diğer bir deyişle düşük yağlı bir beslenme takip etmek daha iyidir. Doktor veya beslenme uzmanı tarafından beslenme önerileri verilebilir.

Pankreatik hasarın derecesine bağlı olarak, hastalar sindirmeye yardımcı olması için bazı enzimlerin yapay sürümlerini almak zorunda kalabilirler. Bunlar şişkinliği hafifletir, dışkıyı daha az yağlı ve kötü kokulu hale getirir ve karın kramplarına yardımcı olur.

2) Ağrı

Tedavi sadece ağrı semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olmakla kalmamalı, aynı zamanda uzun vadeli ağrıların ortak bir sonucu olan depresyon durumuna odaklanılmalıdır.

3) İnsülin

Hasar yoğunsa, pankreas insülin üretmeyi bırakabilir. Hastada tip 1 şeker hastalığı gelişir. Düzenli insülin tedavisi, hastanın hayatının geri kalanında tedavinin bir parçası haline gelecektir.

4) Kronik Pankreatit Ameliyatı

Şiddetli kronik ağrı bazen ağrı kesici ilaçlara cevap vermez. Pankreastaki kanallar tıkanmış olabilir. Bu da sindirim suları birikmesine neden olur ve bu da onlara baskı yapar, yoğun ağrıya neden olur. Kronik ve şiddetli ağrıların bir diğer nedeni, pankreas başının (üst bölüm) iltihabı olabilir. Enflamasyon sinir uçlarını kötüleştirir.

5) Endoskopik Cerrahi

Dar, içi boş esnek bir tüp (endoskop) ultrasonla yönlendirilen sindirim sistemine girer. Sonunda küçük bir sönmüş balona sahip bir cihaz endoskop ile geçirilir. Kanala ulaştığında balon şişirilir, böylece kanalı genişletir. Kanalın daralmasını önlemek için bir stent yerleştirilir.

6) Pankreas Rezeksiyonu

Pankreasın başı cerrahi olarak çıkarılır. Bu sadece sinir uçlarını tahriş eden iltihaplanmanın neden olduğu ağrıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda kanallar üzerindeki baskıyı da azaltır. Pankreas rezeksiyonunda üç ana teknik kullanılır:

 • Beger prosedürü
 • Frey prosedürü
 • Pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi (PPPD)

7) Total Pankreatektomi

Tüm pankreasın cerrahi olarak alınmasını gerektirir. Ağrı ile mücadelede çok etkilidir. Bununla birlikte, hasta insülinin salınması gibi pankreasın hayati bazı fonksiyonları için tamamen tedaviye bağımlı olacaktır.

8) Otolog Pankreas Adacık Hücre Transplantasyonu (APICT)

Total pankreatektomi işlemi sırasında cerrahi olarak çıkarılmış pankreaslardan izole bir adacık hücresi süspansiyonu oluşturulur ve karaciğerin portal damarına enjekte edilir. Adacık hücreleri karaciğerde serbest bir greft olarak görev yaparak, insülin ürettikleri karaciğerde var olacaklardır.

Kronik Pankreatit Komplikasyonları Nelerdir?

 • Stres, anksiyete, depresyon: Hastalığın hastanın psikolojik ve duygusal refahı üzerinde etkisi olabilir. Sıklıkla şiddetli sürekli veya tekrarlayan ağrı; sıkıntı, endişe, sinirlilik, stres ve depresyona neden olabilir. Hastaların doktorlarına duygusal veya psikolojik olarak etkilenip etkilenmediklerini söylemeleri önemlidir.
 • Psödokist: Bu, hasarlı bir pankreatik kanaldan sızan sindirim sıvılarının kaçağından kaynaklanır. Yalancı kistler genellikle herhangi bir problem yaratmazlar. Bununla birlikte, bazen enfekte olabilir, bağırsağın bir bölümünde tıkanmaya neden olabilir veya rüptür ve iç kanamalara neden olabilirler. Bu gerçekleşirse, kist cerrahi olarak boşaltılmalıdır.
 • Pankreas kanseri: Pankreas kanseri, kronik pankreatitli hastalarda daha sık görülmesine rağmen, risk yalnızca 500’de 1’dir.

Akut pankreatitli hastalar alkol içmeyi bırakırlarsa, kronik pankreatite yakalanma riskini önemli ölçüde azaltırlar. Bu, özellikle aşırı ve düzenli alkol içen hastalar için geçerlidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status