Krup Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Krup hastalığı, çocuklarda larenks ve trakeanın iltihaplanmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ayrıca “laringotrakeal bronşit” olarak da bilinir. Çeşitli inflamatuvar hastalıklar, çeşitli derecelerde inspiratuar stridor (hava yolu obstrüksiyonu), öksürük ve ses kısıklığı gırtlak bölgesindeki tıkanıklığa bağlı olarak krup hastalığına neden olabilir.

Üst solunum yolu aşağıdaki organları, yapıları ve dokuları içerir:

 • Larenks (gırtlak)
 • Yutak (ağız ve burnun açıklıklarının buluştuğu boğazın üstü)
 • Epiglottis (boğazdaki yiyeceklerin ve sıvıların nefes borusuna girmesini önleyen doku kanadı)
 • Trakea (bronşlara yol açan nefes borusu)
 • Bronş (trakeadan çıkan ve akciğere geçen tüpler)

Krupun öksürük özelliği, ses telleri ve nefes borusu etrafındaki şişme ve iltihaplanmanın (örn, gırtlak ve trakea) bir sonucudur. Çoğu krup hastası çocuk birkaç gün içinde düzelse de, ciddi vakalarda hastaneye kaldırma gerekli olabilir.

Krup Hakkında Hızlı Bilgiler:

 • Krup, çocuklarda solunum yolu rahatsızlığının %15’ini oluşturur. Ancak, gençler veya yetişkinlerde neredeyse asla görülmez.
 • Krup, 6 yaşına kadar olan çocukların %3’ünde ortaya çıkabilir ve bunlardan %1.5-31’i hastaneye yatırılır.
 • Viral krup için ortalama yaş 1-6 yaştır. En yüksek insidansı 6 ay ile 3 yıl arasında değişmektedir.
 • Olguların %80’ine parainfluenza virüsleri 1, 2 ve 3’ten dolayı; tip 1 ve 2 vakaların yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır.
 • En şiddetli krup olguları influenza A’ya bağlıdır.
 • En sık görülen krup türü üst solunum yollarını (laringotrakeit) etkileyen bir viral tiptir.
 • Bakteriyel ve viral ajanlar, alt solunum yolu enfeksiyonu neden olabilir (örneğin, laringotrakheobronşit ve laringotrakheobronkopneumonitis).
 • Bakteriyel krup hastalığına (bakteriyel trakeit olarak da bilinir) neden olan yaygın bakteriyel ajanlar arasında Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ve Streptococcus pneumonia yer alır.
 • Krupun ana semptomu, belirgin bir havlama gibi bir öksürüktür.
 • Krup vakalarının çoğunluğu hafiftir ve evde tedavi edilebilir.
 • 1970 öncesinde difteri, krup hastalığının ortak bir nedeniydi.

Krup Nedir?

Krup ne demek?” Bu hastalık örneğin virüs, bakteri gibi nedenler veya öksürüğe eşlik eden spesifik semptomlarla kategorize edilir. Aşağıda viral ve bakteriyel krup rahatsızlığına genel bir bakış sunulmuştur.

 1. Viral Krup (en yaygın)

Viral krup en yaygın türüdür ve adenovirüsler (soğuk algınlığı virüsleri) ve influenza (grip) virüsü gibi virüslerden kaynaklanmaktadır.

Larenjotrakeit, çoğunlukla tekrarlayan (spazmodik) krup gibi bir virüsten kaynaklanır ve benzer bir özellik gösterirler ve bu ikisinin ayırt edilmesini zorlaştırır. Bazı araştırmacılar spazmodik krupun, viral enfeksiyonun direk bir sonucu olarak değil; polen, arı sokması veya viral antijenlere alerjik reaksiyon gibi alerjenler İle bağlantılı olabileceğini savunuyorlar.

 1. Bakteriyel Krup

Bakteriyel krup hastalığına bakteriyel bir enfeksiyon neden olur. Bu tip, viral kruptan çok daha az yaygındır ve bakteriyel trakeit, laringotraköobronşit (LTB), laringeal trakeo-bronchoponomit (LTBP) ve laringeal difteri olarak alt gruplara ayrılabilir.

Krup Sebepleri Nelerdir?

“Krup neden olur?”

Viral Krup Nedenleri

İnsan parainfluenza virüsleri tip 1, 2 ve 3 tüm krup vakalarının %80’ini oluşturur. İnsan parainfluenza virüsü 1 (HPIV-1), krupun en sık nedenidir ve parainfluenza tip 1 ve 2 tüm krup vakalarının yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır. Tip 4, alt tip 4A ve 4B ile birlikte, hafif hastalıkla ilişkili olup, iyi anlaşılamamıştır.

Araştırmalar solunum sinsityal virüsü, metapnömürü, influenza A ve B, adenovirüs, koronavirüs ve mikoplazmanın kalan krup olgularına neden olduğunu ileri sürmüştür.

Krupa neden olan viral enfeksiyon, tipik olarak aşağıdaki içerir:

 • Virüs burun ve boğazı enfekte eder.
 • Virüs, solunum yolları boyunca (boğazın arkasında) larenks ve trakeaya yayılır.
 • Enfeksiyon ilerledikçe trakeanın üst kısmı şişmeye başlar.
 • Havanın akciğerlere girmesi için uygun alan daralır.
 • Çocuklar, bu daralmayı, daha hızlı ve derinden nefes alıp, krup semptomlarına yol açarak telafi eder.
 • Solunum zorlaştıkça çocuğunuz huzursuz ya da endişeli olabilir. Ayrıca boğazın daralmasına neden olabilir; bu da nefes alma güçlüğünü arttırır ve ajitasyonu şiddetlendirir. Daha hızlı ve daha zor nefes almak için gereken çabalar yorucudur ve çocuğun şiddetli vakalarda kendi başına nefes alamaması olasıdır.

Bakteriyel Krup Nedenleri

Bakteriyel enfeksiyon genellikle viral enfeksiyon ile aynı alanları etkiler. Ancak, genellikle daha şiddetlidir ve farklı tedavi gerektirir. Hastalık vakalarının çoğunun nedeni sekonder bakteriyel enfeksiyonlardır: Staphylococcus aureus, diğer bakteriler Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza ve Moraxella catarrhalis’tir.

Krup Belirtileri Nelerdir?

Krup hastalığının ana semptomları, genellikle havlama gibi sert bir öksürük türünden olup, gece boyunca aniden başlayabilir. Çocukta ayrıca öksürük başlamadan günler önce burun akıntısı, boğaz ağrısı, tıkanıklık ve hafif ateş olabilir. Krup genellikle hafiftir ve bir haftadan az sürer. Daha şiddetli vakalar, nefes borusunun üst kısmındaki şişmeden kaynaklanan solunum güçlüğünden kaynaklanmaktadır.

Acil serviste muayene edilen çocukların %85’inde hafif krup bulunur. Şiddetli krup nadirdir ve %1’den daha az rastlanır.

Krupun diğer semptomları şunları içerebilir:

 • Hırıltılı, sesli nefes alma
 • Boğazda boğukluk
 • Solunum ile ilgili diğer sorunlar
 • Solunum sırasında göğüs normalden daha fazla yukarı aşağı hareket eder
 • Yüksek ateş (40°C veya daha fazla)
 • İsilik
 • Göz kızarıklığı (konjonktivit)
 • Lenf nodlarının şişmesi
 • Vücudun susuz kalması (dehidrasyon)
 • Akciğerlere hava akışı kısıtlandığı için düşük oksijen seviyeleri (hipoksi) ve mavi tonlu cilt (siyanoz) gelişebilir. Siyanoz, parmak ve ayak tırnakları, kulak lobları, burun ucu, dudaklar, dil ve yanakta fark edilebilir.

Krup hastalığında nadir görülen komplikasyonlar arasında pnömoni ve pulmoner ödem ve bakteriyel trakeit bulunur.

Krup Teşhisi ve Tanı Kriterleri

Her yıl, küçük çocukların yaklaşık %5’inde krup oluşur. Krup, erkeklerde kızlardan daha sık görülür ve bazı çocuklar birden fazla kez krup görülme eğilimli olabilirler.

Krup hastalığı tipik olarak 3 ay ila 6 yaş arasındaki çocuklar, bebekler ve küçük çocuklarda görülür. Solunum yolları çocuklar ve ergenlerde daha büyük olduğu için üst solunum yolu şişmesi ve inflamasyonu genellikle krup semptomlarına neden olmaz. Nadiren de olsa, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda krup hastalığı görülebilir.

Krup Bulaşıcı Mıdır?

Krup hastalığı öksürük, hapşırma ve solunum salgıları (öksürük veya hapşırıklardaki mukus ve damlacıklar) yoluyla yayılabilen virüslerden kaynaklanır. Kruplu çocuklar hastalık başladıktan sonra veya ateşlenme ortaya çıkana kadar 3 gün boyunca bulaşıcı sayılır.

Küçük bir çocukta krup hastalığına neden olan bir virüsün sebep olduğu enfeksiyon, büyük bir çocukta veya yetişkinlikte öksürüğe veya boğaz ağrısına neden olabilir. Ancak, krupun solunum semptomlarına neden olma ihtimali düşüktür. Bununla birlikte, nadiren, krup semptomları gençlerde veya yetişkinlerde ortaya çıkabilir.

Farklı Teşhis

Krup vakalarının şiddeti ve nedeni farklıdır, uygun tedaviyi sağlamak için dikkatli tanı gereklidir. Krupta, larenks bölgesinde sıklıkla aşağıdaki akut obstrüktif rahatsızlıklardan biriyle ortaya çıkan çeşitli ayırıcı tanılar vardır:

 • Akut laringeal kırık
 • Anjioödem
 • Arnold-Chiari deformitesi
 • Yanıklar veya termal yaralanma
 • Dandy-Walker sendromu
 • Epiglottitis
 • Vasküler halkanın ekstrensek tıkanıklığı
 • Yabancı cisim
 • Laringeal papillomatoz
 • Laringomalazya
 • Neoplazma veya hemanjiyom
 • Peritonsiller apse
 • Retrofaringeal apse
 • Duman inhalasyonu
 • Subglottik stenoz
 • Vokal kord paralizi

Krup Tedavisi

Krup nasıl tedavi edilir?” Tıbbi müdahale gerektirecek derecede ağır vakalarda, bir doktor krup için tedavi seçenekleri önerir ve hastaneye kabulün gerekli olup olmadığına karar verir.

Krup vakalarının çoğunluğu hafiftir ve evde idare edilebilir. Ebeveyn, semptomları nasıl yöneteceğini ve daha fazla tıbbi müdahale için ne zaman başvurması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Ne Zaman Tıbbi Yardım İstemeli?

Çocuğun durumu hakkında endişeleriniz varsa, bir doktora danışılmalıdır. Çoğu kruplu çocukta hafif semptomlar görülür ve 7 gün içinde iyileşirler. Nadiren hastaneye yatırılması gerekir.

Özellikle, aşağıdaki durumlarda bir doktora gidilmesi gerekir:

 • Solunum semptomları daha da kötüleşirse (işaretler hızlı nefes alma, nefes almak için daha fazla çaba harcamayı içerir)
 • Çocuk huzursuz olur veya ajite olursa
 • Çocuk alışılmadık derecede soluk görünürse
 • İlaçlara rağmen yüksek ateş devam ederse
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status