Sağırlık ve İşitme Kaybı

İşitme engeli, sağırlık veya işitme kaybı; bir şeyleri tamamen veya kısmen duyamama durumu anlamına gelir. Belirtiler hafif, orta, şiddetli veya derin olabilir. Hafif işitme kaybında bir hasta özellikle etrafında çok fazla gürültü varsa konuşmayı anlama konusunda sorun yaşayabilir. Orta derecede sağırlığı olanlarda işitme cihazına ihtiyaç duyulabilir. Bazıları ciddi olarak işitme kaybı yaşayabilir ve başkalarıyla iletişim kurması dudak okumasına bağlıdır.

Derin sağırlığı olan insanlar hiçbir şey duyamazlar. İnsanlarla kendiliğinden ve hızlı bir şekilde iletişim kurmak için, dudak okuma veya el işareti dilinde konuşmaya tamamen güvenirler. Sağır doğan insanlar işitme engelli olanlarla kıyasla dudakları okumayı, sözlü olarak (seslerle) öğrenmeyi daha zor bulurlar.

Sağırlığa neden olabilecek bazı hastalıklar veya rahatsızlıklar şunları içerir:

 • Suçiçeği
 • Sitomegalovirüs
 • Kabakulak
 • Menenjit
 • Orak hücre hastalığı
 • AIDS (Gebelik sırasında AIDS geçiren annelerin çocuklarının 16 yaşına kadar sağır olma riski çok yüksektir)
 • Frengi
 • Lyme hastalığı
 • Diyabet (bilimsel çalışmalar, diyabet hastalarının %40’ına kadar bir kısmının işitme kaybı çektiğini göstermiştir)
 • Tüberküloz
 • Hipotiroidizm (zayıf aktif tiroid bezi)
 • Bazı kanserler
 • Artrit
 • İkinci el dumana maruz kalma, gençlerde işitme kaybı riskini artırabilir.

Birçok kişi küresel olarak tedavi edilmemiş işitme kaybına sahiptir.

İşitme Kaybı İle Sağırlık Arasındaki Fark

İşitme kaybı, sesleri duyma yeteneğinin azalması anlamına gelir. Sağırlık, ses yükseldiğinde bile işitme yoluyla konuşmayı anlamama yeteneğini ifade eder. Derin sağırlık, kişinin hiç bir şey duyamaması anlamına gelir. Mümkün olan en yüksek ses seviyesinde bile sesi algılayamaz.

İşitme engelliliği derecesi; bir kişinin işitme engeli şiddeti, bir ses algılamadan önce “normal düzeyde” bir ses algılamadan önce ses düzeylerinin ayarlanması gerektiğine göre kategorize edilir.

Sağırlık derecesi – herhangi bir sağırlık derecesi, kişinin herhangi bir amplifikasyon (sesi yükseltme) seviyesinde işitme yoluyla konuşmayı anlayamadığı anlamına gelir. Bir kişi derinden sağırsa, herhangi bir ses seviyesinde ses algılayamaz. Bazıları aynı şekilde derin işitme engelli ve tamamen sağır olanları tanımlarken; başkaları işitme spektrumunun sonuna kadar sağır olduğunu söyler.

Nasıl Duyarız?

Kulak nasıl duyar?” Ses dalgaları kulağa girer, kulak kanalına iner (işitsel) ve titreşen kulak zarını vurur. Kulak zarından gelen titreşimler, orta kulakta üç kulak kemikçiğine (malleus (çekiç), incus (örs) ve üzengi kemiği) geçmektedir. Bu kulak kemikçikleri titreşimleri artırır ve kokleadaki küçük kıl benzeri hücreler tarafından alınır. Titreşimler onları vurduğunda hareket eder. Beyin, ses olarak yorumladığımız verileri işler.

Üç farklı işitme kaybı tipi vardır:

 1. Kondüktif (İletim) İşitme Kaybı

Bu, titreşimlerin dış kulaktan iç kulağa, özellikle de kokleadan geçmediği anlamına gelir. Kulak kiri, iltihaplanma ve sıvı birikimi ya da kulak enfeksiyonu, kulak zarı delinmesi veya ossiküllerin (orta kulaktaki kemiklerin) arızalanması nedeniyle aşırı birikebilir. Ayrıca, kulak zarı arızalı olabilir.

Kulak enfeksiyonları, kulak zarı işlevini bozan skar dokusundan ayrılabilir. Kemiküller, enfeksiyon, travma veya birlikte kaynaşma (ankiloz) nedeniyle bozulabilir.

 1. Sensorinöral İşitme Kaybı

İşitme kaybı, iç kulak, kokleanın, işitsel sinirin bozulması veya beyin hasarından kaynaklanır. Genellikle, bu tür işitme kaybı, kokleadaki kıl hücrelerinin hasar görmesinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar büyüdükçe kıl hücreleri fonksiyonlarının bir kısmını kaybeder ve işitme kötüleşir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da, 70 yaş üzerindeki tüm insanların yarısından fazlasının, kokleadaki dejenere kıl hücrelerinden kaynaklanan işitme bozukluğuna sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Yüksek sesli seslere, özellikle de yüksek frekanslı seslere uzun süre maruz kalmak, kıl hücre hasarının diğer bir yaygın nedenidir. Hasarlı kıl hücreleri değiştirilemez. Şu anda bir araştırma, kök hücrelerin yenilerini büyütmek için kullanılmasını araştırıyor.

Sensorinöral total sağırlık doğum kusurları, iç kulak enfeksiyonları veya kafa travmasına bağlı olabilir. Kulak zarı ve orta kulak düzgün çalışıyorsa, hastalar bir koklear implanttan yararlanabilir. Kokleada ince bir elektrot takılıdır. Cildin altında kulağın altına yerleştirilen küçük bir mikro işlemci aracılığıyla elektrik enerjisi üretir.

 1. Karışık Tip İşitme Kaybı

Bu, iletim ve sensorinöral işitme kaybının bir kombinasyonudur. Uzun süreli kulak enfeksiyonları hem kulak zarına, hem de kemikçiklere zarar verebilir. Bazen, cerrahi müdahale işitmeyi eski haline getirebilir. Ancak, her zaman işe yaramaz.

Prelingual İşitme Kaybı Nedir?

Prelingual sağırlık, hastanın düzgün duyma yetersizliği ya da konuşmayı ifade etmek veya anlamayı öğrenmeden önce tamamen duyamama anlamına gelir. Bu gibi durumlarda birey, doğuştan bir şartla doğmuş ya da bebeklik döneminde yaşamının çok erken bir zamanında işitme duyusunu kaybetmiştir. Prelingual sağırlığa sahip insanlar sesle konuşma yapmamıştır.

Çoğu vakada, prelingual sağırlığı olan insanların ailelerinde işitme sorunu ebeveynler ve kardeşleri tarafından da taşınır ve işaret dili bilmezler. Sonuç olarak, aynı zamanda yavaş bir dil gelişimi eğilimi gösterirler.

Koklear implantlar dört yaşından önce prelingual işitme engelli çocuklara yerleştirilirse, genellikle sözlü dili başarıyla alacaklardır.

Sözlü dil ve toplumsal ipuçlarını kullanma becerisi birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle işitme kaybına uğramış çocuklar, özellikle de şiddetli semptomları olan çocuklar, dil gelişimi için gecikmeli olarak gelişme göstermekle kalmazlar; sosyal gelişimleri de daha uzun sürer. Sonuç olarak, prelingual işitme engelli çocuklar, diğer prelingual sağır çocuklarla bir okula gitmedikçe, toplumsal olarak izole edilebilirler. İşaret dili kullanmayı öğrenecek çocuklar, izole hissetmeyebilirler. Bununla birlikte, ebeveynleri işaret dili öğrenmediyse bazı çocuklar kendilerini toplumdan soyutlanmış hissedebilirler.

Anne-baba ve diğer aile bireyleri, çocukları dinleyerek edindikleri ve kullandığı sosyal becerileri öğrenirse, sağır bir çocuğun sosyal izolasyon yaşama eğilimi daha azdır.

Postlingual İşitme Kaybı Nedir?

İşitme kaybı olan bir çok kişinin post-lingual sağırlığı vardır. İşitme engellenmeden önce konuşma dili edinmişlerdir. Duyma duyularını kaybetmek, bir ilacın yan etkisi, travma, enfeksiyon veya bir hastalıktan kaynaklanabilir.

İşitme kaybının ciddiyetine bağlı olarak, hasta işitme cihazları kullanabilir. Bir koklear implant yerleştirilmiş veya dudak okumayı öğrenmiş olabilir.

İşitme kaybı yaşayan insanlar, ne zaman ve ne kadar süreyle geliştiğine bağlı olarak farklı zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Yeni ekipmana aşina olmalı, belki de ameliyat geçirmeli, işaret dili öğrenmeli ve dudak okumalı ve çeşitli iletişim cihazları kullanmalıdırlar. Bu bazen depresyon ve yalnızlığa neden olabilen ortak bir sorundur. Ayrıca, hane halkı, sevdikleriniz ve yakın arkadaşlarınıza, kişinin işitme kaybına uyum sağlamaları gereken bir zorluktur.

İletişimsizlik, yalnızca işitme engelli kişiler için değil; aynı zamanda çevrelerindeki insanlar için de bir gerginlik oluşturan, ilişkiler üzerinde baskı oluşturabilen bir durumdur. İşitme kaybı kademeli ise ve henüz teşhis edilmemişse, aile üyeleri bu durumu fark edemeyebilir.

Tek Taraflı (Unilateral) ve Çift Taraflı (Bilateral) Sağırlık Nedir?

Tek taraflı sağırlık sadece bir kulakta, ikili ise her ikisinde de işitme engeli anlamına gelir.

Tek taraflı işitme engelli kişiler, diğer kişi “sağır” taraftaysa konuşmayı zorlaştırabilir. Bir sesin nerden geldiğini tespit etmek, her iki kulakla da iyi duyabilecek olanlara kıyasla daha zor olabilir. Bir sürü gürültü söz konusu olduğunda başkalarının söylediklerini anlamak zor olabilir.

Tek taraflı sağırlıkla doğan bebekler, konuşma gelişiminde gecikmelere sahiptirler. Okula giderken konsantre olmayı zorlaştırabilir. Sosyal faaliyetler, işitme sorunu olan çocuklar için daha zorlu olabilir.

İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

İşitme kaybıyla ilişkili semptomlar nedenine bağlıdır. Bazı insanlar sağır doğarlar, bazıları bir kaza ya da hastalık nedeniyle birdenbire sağır olurlar. Kulak kirinin birikmesi de ani işitme kaybına neden olabilir. Hepimiz orta yaş ve ileri yaşlarda belli miktarda işitme kaybederiz. Çoğu durumda, sağırlık belirtileri zaman içinde kademeli olarak ilerlemektedir.

Bazı rahatsızlıklar, kulak çınlaması veya felç gibi bir dizi semptomdan biri olarak işitme kaybına neden olabilir.

Ayrıca BakınızKulak Çınlaması (Tinnitus) Hakkında Bilgiler

Bebeklerde İşitme Engeli (Sağırlık)

Aşağıdaki işaretler bir işitme sorununu gösterebilir (ancak her zaman geçerli değildir):

 • Dört aydan önce bebek başını bir gürültüye doğru çevirmez.
 • 12 aylıkken, bebek hala tek bir kelime söylememektedir.
 • Bebek yüksek seslerden ürküyor görünmez.
 • Bebeğiniz sizi gördüğünde size cevap verir. Ancak, göz alanının dışındayken adlarını söylerken çok daha az (ya da hiç değil) yanıtlar.
 • Bebek sadece bazı seslerin farkında gibi görünür.

Çocuklarda İşitme Engeli (Sağırlık)

Aşağıdaki işaretler bir işitme sorununu gösterebilir (ancak her zaman geçerli değildir):

 • Sözlü iletişimde çocuk yaşıtlarının gerisindedir.
 • Çocuk “Ne” ya da “Pardon?” deyip durur.
 • Çocuk çok yüksek sesle konuşur ve normalden daha yüksek sesler çıkarma eğilimi gösterir.
 • Çocuk konuşurken, konuşmaları anlaşılır değildir.

Sağırlığın Dört Seviyesi

Sağırlık seviyeleri dört düzeydedir (bazı ülkelerde muhtemelen 5’dir), bunlar şöyledir:

 1. Hafif sağırlık veya hafif işitme bozukluğu: Hasta sadece 25 ila 29 desibel (dB) arasındaki sesleri algılayabilir. Özellikle arka planda çok fazla gürültü varsa, başkalarının söylediği her şeyi anlamayı zorlaştırabilirler.
 2. Orta sağırlık veya orta dereceli işitme engeli: Hasta sadece 40dB ile 69dB arasındaki sesleri algılayabilir. Bir işitme cihazı kullanmadan işitme ve iletişim çok zordur.
 3. Ciddi sağırlık: Kişi yalnızca 70db’nin üstünde 89dB’ye kadar sesler duyar. Ağır sağır bir kişi, bir işitme cihazına sahip olsa bile iletişim kurabilmek için dudak okumalı veya işaret dili kullanmalıdır.
 4. Derin sağırlık: 90dB’nin altındaki bir sesi duyamayan herkes ileri derece sağır olarak adlandırılır. Bazı derin sağır insanlar herhangi bir düzeydeki desibel seviyesinde ses duyamazlar. İletişim işaret dili veya dudak okuma ile yapılır.

Açıkçası, eğer işitme özürlü sağır insan okuma yazma biliyorsa, okuma yazma yoluyla da iletişim kurabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status