Sahtekarlık Sendromu İle Nasıl Başa Çıkılır?

Sahtekarlık sendromu olan insanlar, başarılarından ve yeteneklerinden şüphe duyarlar ve bir sahtekarlık olabileceğinden korkarlar.

Sahtekarlık sendromu, Imposter Sendromu olarak da bilinir. İşi veya sosyal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir, ancak yüksek başarılı bireyler genellikle bunu yaşar.

Psikologlar sendromu ilk olarak 1978’de tanımladılar. 2020 incelemesine göre, insanların %9 – %82 sahtekarlık sendromu yaşıyor. Sayılar, bir çalışmaya kimin katıldığına bağlı olarak değişebilir.

Birçok kişi, yeni bir işin ilk birkaç haftasında olduğu gibi, sınırlı bir süre için semptomlar yaşar. Diğerleri için deneyim ömür boyu sürebilir.

Bu yazıda, sahtekarlık sendromunun ortaya çıkma yollarını ve bunun üstesinden gelmenin bazı yollarını tartışıyoruz.

Sahtekarlık Sendromu Semptomları

Sahtekarlık sendromlu bir kişi şu özelliklere sahiptir:

 • Dolandırıcılık hissi
 • Keşfedilme korkusu
 • Başarılarını içselleştirmede zorluk

Kendinden şüphe etme duygusuna sahip olmak, bir kişinin başarılarını ve yeteneklerini değerlendirmesine yardımcı olabilir. Ancak kendinden çok fazla şüphe edilmesi, kişinin kendi imajını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu, bir kişinin hayatının aşağıdaki yönlerini etkileyebilen, sahtekarlık sendromu olarak bilinen sıkıntı belirtilerine yol açabilir.

Çalışma Performansı:

Kişi, meslektaşlarının ve amirlerinin onlardan yönetebileceklerinden daha fazlasını beklemesinden korkabilir.

Kişi, meslektaşlarının ve amirlerinin onlardan yönetebileceklerinden daha fazlasını beklemesinden korkabilir.

Başarılı olamama korkusu, bir kişinin kendisini geride tutmasına ve daha yüksek başarılar elde etmekten kaçınmasına neden olabilir. Bu, bir şeyleri yanlış yapma korkusuyla birlikte, genel iş performansını etkileyebilir.

Sorumluluk Almak:

2014 yılında yayınlanan araştırmaya göre, sahtekarlık sendromu olan kişiler, yeteneklerini kanıtlayabilecek ek görevler almak yerine sınırlı görevlere yoğunlaşabilirler.

Dikkatini diğer görevlerinden uzaklaştıracaklarından veya diğer görevlerinin kalitesini tehlikeye atacaklarından korkarak ek görevler üstlenmekten kaçınabilirler.

Kendinden Şüphe Etmek:

Başarı, sahtekarlık sendromlu insanlar için bir kendinden şüphe döngüsü yaratabilir. Kişi önemli bir dönüm noktasına ulaştığında bile, başarılarını tanıyamayabilir.

Kişi, başarılarını kutlamak yerine, başkalarının yetenekleri hakkındaki “gerçeği” keşfedeceğinden endişelenebilir.

Başarıyı Dış Faktörlere Bağlamak:

Sahtekarlık sendromlu bireyler yetkinliklerini reddederler. Başarılarının dış faktörlerden kaynaklandığını hissedebilirler.

Benzer şekilde, dış nedenlerden dolayı işler ters gittiğinde kişi kendini suçlayabilir.

İş Tatminsizliği ve Tükenmişlik:

Bazı durumlarda, bir kişi işinde yeterince zorlanmış hissetmeyebilir. Ancak başarısızlık veya keşif korkusu, terfi veya ekstra sorumluluk istemekten alıkoyar.

Kişi yetersizlik duygularının üstesinden gelmek için çalışırken, daha yüksek bir tükenmişlik riski de olabilir.

2014 çalışmasının sonuçları, sahtekâr sendromlu kişilerin daha iyisini yapabileceklerine inanmadıkları için pozisyonlarında kalma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Kişi becerilerini küçümseyebilir veya diğer rollerin yeteneklerine nasıl daha fazla önem verebileceğini fark edemeyebilir.

Terfi Almaktan Kaçınmak:

Yetersiz beceri ve yetenekler, sahtekâr sendromu olanların değerini inkar etmesine neden olabilir. Hak ettiklerine inanmadıkları için terfi veya zam istemekten kaçınabilirler.

Orijinal 1978 çalışmasında, bir akademisyen, bu rolü nasıl hak edebileceklerini görmedikleri için, atamalarını alırken seçim sürecinde bir hata olması gerektiğine inanıyordu.

Görevlere ve Hedef Belirlemeye Odaklanın:

Başarısızlık korkusu ve en iyisi olma ihtiyacı bazen aşırı başarıya yol açabilir.

Kişi kendisine son derece zorlayıcı hedefler koyabilir ve bunlara ulaşamadığı zaman hayal kırıklığı yaşayabilir.

Ruh Sağlığı Etkisi:

Yeterince iyi olmama korkusu, bazı durumlarda ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Kişi aşağıdaki belirtileri yaşayabilir:

 • Kaygı
 • Dolandırıcılık korkusu
 • Depresyon
 • Hüsran
 • Özgüven eksikliği
 • Utanç

Bununla birlikte, uzmanlar sahtekarlık sendromunu bir akıl sağlığı durumu olarak görmezler.

Sahtekarlık Sendromu Tipleri:

The Secret Thoughts of Successful Women: Why Yetenekli İnsanlar Sahtekar Sendromundan Acı Çekiyor ve Buna Rağmen Nasıl Gelişir kitabının yazarı Dr. Valerie Young, beş tür “sahtekar” tanımlamıştır.

Uzman, konuyla ilgili her şeyi bildiğini hissedene kadar bir görevi bitirirken tatmin olmayacaktır. Bilgi aramak için harcanan zaman, görevleri ve projeleri tamamlamayı zorlaştırabilir.

Mükemmeliyetçi, özellikle kendilerine ulaşamayacakları aşırı hedefler belirlediklerinde, yüksek düzeyde kaygı, şüphe ve endişe yaşar. Bir mükemmeliyetçi, başarılarını kutlamak yerine daha iyi yapabilecekleri alanlara odaklanacaktır.

Doğal dehalar birçok yeni beceride hızlı ve kolay bir şekilde ustalaşırlar ve çok zor bir hedefle karşı karşıya kaldıklarında utanç ve güçsüz hissedebilirler. Herkesin bazı hedeflere ulaşmak için mücadele etmesi gerektiğini öğrenmek yardımcı olabilir.

Yardım istemenin yetersizliği ortaya çıkaracağından korkarak yalnız çalışmayı tercih eder. Kişi, öz değerini kanıtlamak için yardımı reddedebilir.

Süper kahramanlar, “işkolik” te olduğu gibi, genellikle aşırı çaba sayesinde üstündür. Bu, fiziksel ve zihinsel refahı ve başkalarıyla olan ilişkileri etkileyebilecek tükenmişliğe yol açabilir.

Sahtekarlık Sendromu Risk Faktörleri Nelerdir?

Birkaç faktör riski artırır:

Yeni zorluklar: Terfi gibi yeni bir fırsat veya başarı, bir “sahtekarlık” duygusunu tetikleyebilir. Kişi, yeni pozisyonu hak etmediğini veya yeterince performans gösteremeyeceğini hissedebilir.

Aile ortamı: Bir kişi “üstün yetenekli” bir kardeşin yanında büyüdüğünde, haklı gösterilmeyen yetersizlik duygularını içselleştirebilir. Aynı zamanda, çocukluk döneminde iyi performans göstermeyi kolay bulan bir kişi, başarması zor bir görevle karşı karşıya kaldığında şüpheler yaşayabilir.

Marjinal bir nüfus grubundan olmak: Research Trusted Source, bazı etnik gruplardan insanların daha fazla risk altında olabileceğini öne sürüyor. Ayrımcılık deneyimi bir rol oynayabilir.

Depresyon ve anksiyeteye sahip olmak: Bunlar, sahtekarklık sendromlu kişilerde yaygındır.

Birçok çalışma kadınlara odaklanırken, araştırmalar yaş ve cinsiyetin sahtekarlık sendromu yaşama olasılığını etkilemediğini öne sürüyor.

Sahtekarlık Sendromunun Üstesinden Gelmek İçin İpuçları

Şu anda sahtekarlık sendromu için özel bir tedavi yoktur, ancak insanlar yaşamları üzerindeki etkisi konusunda endişeleri varsa bir akıl sağlığı uzmanından yardım isteyebilirler.

Aşağıdaki adımlar, bir kişinin sahtekarlık sendromuyla ilgili bir yetersizlik duygusunu yönetmesine ve üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Bunun Hakkında Konuşmak:

Güvendiğiniz bir meslektaş, arkadaş veya aile üyesiyle duyguları paylaşmak veya onlardan geri bildirim almak, bir kişinin yetenekleri ve yeterlilikleri hakkında daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olabilir.

Bazı uzmanlar, grup terapisini bir tedavi seçeneği olarak önermektedir. Çünkü sahtekarlık sendromlu birçok kişi yanlışlıkla bu duygulara sahip olduklarına ve izolasyona yol açtığına inanmaktadır.

Bir akıl sağlığı uzmanıyla açılmak, bir kişinin duygularının nedenini belirlemesini sağlayarak onlara altta yatan nedenleri çözme şansı verebilir.

Semptomların Farkında Olun:

Sahtekarlık sendromunun ne olduğunu ve neden olduğunu bilmek, insanların ortaya çıktıklarında semptomları fark etmelerine ve şüphelerinin üstesinden gelmek için stratejiler uygulamalarına yardımcı olabilir.

Mükemmeliyetçiliğin imkansız olduğunu kabul edin.

Sağlıklı bir öz saygı ve öz değer duygusuna sahip olmak için, kişinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini kabul etmesi gerekir. Kimse mükemmel değildir ve hatalar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır.

Bazen bazı şeylerin ters gittiğini kabul etmeyi öğrenmek, dayanıklılığı ve zihinsel sağlığı artırabilir.

Olumsuz Düşüncelere Meydan Okuyun:

Olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmek, sahtekarlık sendromunun üstesinden gelmek için önemli bir adımdır.

İpuçları şunları içerir:

 • Mevcut başarıları kutlamak
 • Geçmiş başarıları hatırlamak
 • Başkalarından olumlu geri bildirimlerin kaydını tutmak

Bilişsel-davranışçı terapi, yardımcı olmayan düşünce kalıplarına meydan okuyarak başa çıkma stratejilerini geliştirmeyi amaçlar.

Sahtekarlık Sendromu Teşhisi

Impostor sendromu tanınmış bir bozukluk değildir ve Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition) (DSM-5), tanı koyma kriterlerini listelememektedir. Ancak bazı uzmanlar, Güvenilir Kaynak’ın bu statüye sahip olması gerektiğine inanıyor.

Ruh sağlığı uzmanları, sahtekarlık sendromu ve anksiyete veya onunla ortaya çıkan diğer semptomları yaşayan kişilere yardımcı olabilir.

Pek çok insan bir zamanlar sahtekâr sendromu semptomları yaşar. Algıların her zaman gerçeği yansıtmadığını hatırlamak önemlidir.

Bunun üstesinden gelmenin yolları, korkular hakkında konuşmak ve olumsuz düşüncelere meydan okumaktır. Başarıların kaydını tutmak ve başarıları kutlamak faydalı olabilir.

Özellikle belirtiler devam ettiğinde veya kişinin ruh sağlığını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğinde, bir akıl sağlığı uzmanıyla çalışmaya yardımcı olabilir.

Kendi sorularınız, deneyimleriniz ve görüşlerinizi aşağıda yer alan yorum bölümünden okuyucularımız ile paylaşabilirsiniz.

Önerilen Makaleler:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status