Erektil Disfonksiyon ve Ereksiyon Sorunu: Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Başlangıçta bir kalp ilacı olan sildenafil (Viagra) ilacının erkek penil ereksiyonu üzerinde etkisi olduğu keşfinden bu yana, çoğu insan erektil disfonksiyon bozukluğunun tıbbi bir hastalık olduğunun farkına vardı. Bu rahatsızlık aynı zamanda “sertleşme bozukluğu” olarak da bilinir.

Cinsel performanslarıyla ilgili bir problemi olan erkekler, bunu utanç verici bir mesele olarak gördükleri için doktorlarıyla konuşmak konusunda isteksiz olabilirler. Bununla birlikte modern tıp, erektil disfonksiyon için sayısız tıbbi ve psikolojik açıklama getirdi; bunlara, ele alınması gereken önemli altta yatan durumların olasılığı da dahildir.

Erektil Disfonksiyon Nedir?

Bir erkeğin cinsel penetrasyon sağlayacak kadar yeterince sert bir ereksiyon sürdürememesi belirli bir zorluk yaşaması veya penetrasyonsuz cinsel faaliyete müdahale ettiği durumlarda erektil disfonksiyona sahip olduğu kabul edilir.

Çoğu erkek penisinin sertleşmesi veya sürdürmekte zorluk çekmesine karşın, normalde sertleşme bozukluğunun teşhisi için bir sebep değildir. Bu durum, tatmin edici cinsel performansın bir süre için sürekli bir vesileyle imkansız olması halinde sadece bir endişe olarak kabul edilir.

Genel olarak, erektil disfonksiyonun iki formu erkeklerin cinsel yaşamlarını etkileyebilir. Ana neden ilaçlar veya psikososyaldir.

Burada, psikososyal sosyal ilişkilerin etkileri de dahil olmak üzere cinsel performans üzerine psikolojik etkileri ifade eder. Tıbbi koşullar aynı zamanda psikolojik refahı da etkileyebilir, yani cinsel iktidarsızlık temel nedeni genellikle tıbbi ya da psikolojik olmakla birlikte, ikisi arasında çoğunlukla örtüşme olması anlamına gelir.

Nedenler daha iyi anlaşılmadan ve başarılı tedaviler kullanıma girmeden önce erektil disfonksiyon daha çok “iktidarsızlık” olarak biliniyordu. İktidarsızlık, ancak hala kullanılmakta olan bir terimdir.

Erektil Disfonksiyon Hakkında Hızlı Bilgiler:

Erektil disfonksiyon ile ilgili bazı önemli noktalar aşağıda kısaca listelenmiştir. Daha ayrıntılı ve destekleyici bilgi bu yazının devamında yer almaktadır.

 • Erektil disfonksiyon, ilişki için yeterli bir ereksiyon elde etmek ve sürdürmekte sürekli zorluk olarak tanımlanır.
 • Sebepler genellikle tıbbidir, ancak psikolojik de olabilir.
 • Organik nedenler genellikle penisi besleyen sinirleri veya kan damarlarını etkileyen altta yatan bir tıbbi durumun sonucudur.
 • Birçok reçeteli ilaç, alkol ve sigara erektil disfonksiyona neden olabilir.
 • Teşhis için tıbbi geçmiş, semptomların öğrenilmesi, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıkların varlığını tespit etmek için kan testleri yapma ve fizik muayene içerebilir.
 • Erektil disfonksiyonun tipik birinci basamak tedavisi, iyi bilinen sildenafil (Viagra) ilaç da dahil olmak üzere, PDE5 inhibitörleri olarak da bilinen ilaçların kullanımını içerir.
 • Ereksiyona yardımcı olmak için mekanik cihazlar da mevcuttur. Ara sıra erektil disfonksiyon geçiren ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen hastalara penis implantı ameliyatı gerek duyulabilir.

Erektil Disfonksiyon Sebepleri Nelerdir?

Erektil disfonksiyonun nedenlerini anlamak için, ereksiyonun fiziksel olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak önemlidir.

Kasın gevşemesi (penisin bir bölümünde ve onu besleyen arterlerin duvarlarında), süngerimsi dokuya kanın akmasına ve artmış doku basıncı ve ereksiyon sağlar. Valfler damar yoluyla kan dolaşımını önler (venöz basınç kaybına neden olur) ve stimülasyon duruncaya veya boşalma meydana gelene kadar oluşan sertlik devam eder.

Bu kan akışı süreci beynin veya diğer uyaranlar tarafından uyarılmasıyla sinir ve hormonal tetikleyiciler tarafından yönlendirilir. Ancak, beyin sinyalleri anksiyete tarafından bastırılabilir.

Normal erektil fonksiyonda, ereksiyon penis için gerekli olan aşağıdaki normal fizyolojik katkıların herhangi biriyle çelişen problemlerden etkilenebilir:

 1. Kan akışı
 2. Sinir kaynağı
 3. Hormonlar

Kan akışını etkileyen vasküler nedenler ve sinir sinyallerini etkileyen nörolojik nedenler, genellikle ateroskleroz ve diyabet gibi altta yatan hastalık süreçleri de erektil disfonksiyonun başlıca tıbbi nedenidir.

Sigara içmek ve şeker hastalığı sıklıkla ateroskleroza neden olur ve penisteki bu damar daralması veya tıkanması, erektil disfonksiyonun en yaygın vasküler nedenidir.

Diyabet, nöropatiye yol açabilir, sinirlere zarar verir. Diyabetik nöropati, erektil disfonksiyonun sık karşılaşılan nörolojik bir nedeni olup, pelvis çevresindeki çeşitli cerrahi tiplerden kaynaklanan sinir hasarında olduğu gibidir. Nadiren görülen nörolojik nedenler inme, bir tür epilepsi (kısmi kompleks nöbetler), multipl skleroz, diyabetik olmayan nöropati ve omurilik yaralanmasıdır.

Kötü beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve sigara kullanma gibi yaşam tarzı faktörleri sonucu diyabet ve ateroskleroz için iyi bilinen risk faktörlerinin azaltılması erektil disfonksiyonu da önleyebilir.

Erektil disfonksiyonun vasküler nedenleri hakkında daha fazla bilgi şöyledir:

 • Erektil disfonksiyona neden olabilen ateroskleroz; arterlerin duvarlarının kalınlaşması, kan akımını kısıtlayan esnekliklerini kaybetmelerine neden olur.
 • Penisin küçük arterleri genellikle ilk önce damar tıkanıklığı (damar içi damar hasarı) (tıbbi olarak endotel disfonksiyonu olarak bilinir) ile etkilenir; bu damarlarda az miktarda daralma bile dolaşımı etkileyebilir.
 • Aterosklerozun erken hasarı, arterlerin penise doğru olarak genişlemesini önler ve böylece penisin kanla doldurulmasını ve böylece zorlaşmasını önler.
 • Ateroskleroza ilişkin olumsuzluk, ereksiyon yeteneğinin azalması olsa da, erektil disfonksiyonun arter hastalığının erken bir uyarı işareti olabilir. Bu, bir kişinin cinsel işlev bozukluğunu tedavi ederken kalp sorunlarının erken tedavisi ve önlenmesi için başvurabileceği anlamına gelir.
 • Erektil disfonksiyonun başka kardiyovasküler risk faktörü olarak; hipertansiyon da neden olabilir.
 • Uzmanlar, yüksek tansiyonun ereksiyon bozukluğuna neden olduğunu. Çünkü damar sisteminde arterlere zarar vererek ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan kan akışını engellediğini açıklar.

A) Erektil Disfonksiyonun Fiziksel Nedenleri:

Erektil disfonksiyonun nedeni bir dizi ciddi sağlık durumunun olabileceği için kalıcı ereksiyon problemleri hakkında her zaman doktora danışmak önemlidir. Sebebin basit veya ciddi olmasına bakılmaksızın, uygun bir teşhis altta yatan tıbbi problemleri çözmeye yardımcı olabilir ve cinsel güçlükleri gidermeye yardımcı olabilir.

Aşağıdaki liste, erektil disfonksiyonun en yaygın fiziksel veya organik nedenlerinin çoğunu özetler:

 • Kalp hastalığı ve kan damarlarının daralması
 • Diyabet
 • Yüksek kan basıncı
 • Yüksek kolesterol
 • Obezite ve metabolik sendrom (aynı zamanda diyabet için risk faktörleri)
 • Parkinson hastalığı
 • Multipl skleroz
 • Tiroid hastalıkları ve testosteron eksikliği (hipogonadizm) gibi hormonal bozukluklar
 • Peyronie hastalığı gibi penisin yapısal veya anatomik bozukluğu
 • Sigara kullanımı, alkolizm ve madde bağımlılığı
 • Prostat hastalığına yönelik tedaviler
 • Cerrahi komplikasyonlar (cerrahi, radikal prostatektomi, sistektomi, transüretral prostat rezeksiyonu ve rektal kanser ameliyatını içerir)
 • Pelvik bölgede veya omurilikte yaralanmalar
 • Pelvik bölgeye radyoterapi

Birçok reçeteli ilaç, aynı zamanda erektil disfonksiyonun organik bir nedeni olup, aşağıdakileri içerir (reçeteli ilaçları alan herkes, ilaçlarını durdurmadan veya değiştirmeden önce doktorlarına veya sağlık uzmanlarına danışmalıdır):

 • Yüksek tansiyon kontrolü ilaçları (beta-blokerler ve klonidin gibi antihipertansif ilaçlar)
 • Digoksin gibi kalp ilaçları
 • Bazı diüretikler (idrar çıkışını artıran ‘su hapları’ olarak bilinir)
 • Bazı uyku hapları ve amfetaminler de dahil olmak üzere merkezi sinir sisteminde (beyinde veya omurilikte) hareket eden ilaçlar
 • Anksiyete tedavileri
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’lar), seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler) ve trisiklik antidepresanlar da dahil olmak üzere antidepresanlar
 • Opioid ağrı kesiciler
 • Kemoterapötik ajanlar da dahil olmak üzere bazı kanser ilaçları
 • Kanser tedavileri ve benign prostatik hipertrofi (5α-redüktaz inhibitörleri gibi) de dahil olmak üzere prostat tedavileri. Prostat hastalığı ve diğer hastalıklar için kullanılan anti-androjen ilaçları, erektil disfonksiyona da neden olabilir.)
 • Antikolinerjikler; kas tonusunu etkileyen bir nörotransmitteri (sinir sinyal molekülü) bloke eden geniş bir kullanım yelpazesine sahip ilaçlar
 • Östrojenler ve luteinizan hormon salan hormona etki eden ilaçlar dahil olmak üzere hormon ilaçları
 • Peptik ülser ilacı simetidin

Organik (fiziksel) faktörler, erektil disfonksiyon vakalarının yaklaşık %90’ını oluşturur ve psikolojik nedenleri daha az yaygındır.

B) Erektil Disfonksiyonun Psikolojik Nedenleri:

Nadiren de olsa, ereksiyon bozukluğu olan bir erkekte ereksiyon olmaması daima mevcuttur. Bu, primer ED olarak adlandırılır; nedensel olabilecek açık bir anatomik deformite veya fizyolojik mesele yoksa, neredeyse daima psikolojiktir. Bu gibi psikolojik faktörler şunları içerebilir:

 • Suçluluk
 • Samimiyet korkusu
 • Depresyon
 • Şiddetli anksiyete (kaygı)

Çoğu erektil disfonksiyon vakası ‘ikincil’, yani erektil fonksiyon normaldir, ancak bir süreliğine problemlidir. Yeni ve kalıcı bir sorunun nedenleri genellikle fizikseldir. Daha az rastlanan psikolojik faktörler, tedavi edilebilir zihinsel sağlık hastalıklarına kadar birçok faktörün erektil disfonksiyona neden olması ya da katkıda bulunması, çoğu insanın bir süre ya da başka bir dönemde yaşadığı duygusal durumlara dönüşmesine neden olur.

Bazı psikolojik nedenler erektil disfonksiyon olarak sınıflandırılmayacak olan geçici ereksiyon sorunlarına da neden olabilirken; bazıları belirli bir yere, zamana veya eşe bağlı olabilir.

Psikolojik nedenler şunları içerir:

 • Cinsel ilgi kaybına (daha düşük libido) ve erektil disfonksiyona neden olabilecek depresyon ve diğer zihinsel sağlık bozuklukları
 • Stres, korku, kaygı veya öfke
 • Stres, iş, mali ve duygusal sorunları içerebilir.
 • Performans kaygısı; tekrarlayan şüphe duygusu ve başarısızlık, bir ereksiyona ilişkin kaygılar, birinin olası olmasını engelleyen bir endişe döngüsüne neden olabilir.
 • Partner ile zayıf iletişim
 • Partnerden gelen baskı gibi diğer ilişki sorunları (örneğin beklentiler)

Prostat Hastalığı ve Erektil Disfonksiyon

Prostat kanserinin tedavisi erektil disfonksiyona neden olabilir; ancak kanserin kendisi soruna neden olmaz.

Kanser tedavisi için prostat ameliyatı (sinirler korunmuş ve başarılı bir cerrahi olsa bile) erektil disfonksiyona neden olabilir ve prostat kanseri tedavisinde radyoterapi de etkileyebilir.

Bu, ereksiyon için gerekli hassas sinirlere ve kan damarlarına travmaya neden olur. Birçok erkek için, ereksiyon yeteneği sinirler ve kan damarları iyileştikçe tedaviden sonraki ilk birkaç ay içinde geri döner.

Kansersiz, benign, iyi huylu prostat hastalığının tedavisi de ED’ye neden olabilir. “5α-redüktaz inhibitörleri” olarak adlandırılan ilaçlar benign prostat hiperplazisinin (prostat büyümesi) tedavisinde kullanılır ve erektil disfonksiyona neden olabilirler.

Erektil Disfonksiyon Teşhisi ve Tanı Testleri

Tedaviyi gerektiren erektil disfonksiyon tanısını düşünmeden önce, doktor en az üç ay boyunca devam eden semptomları arayacaktır.

Bir hastanın tıbbi geçmişi değerlendirildikten sonra, doktor daha fazla araştırma yapar. Basit bir test, psikolojik bir terapiden ziyade tıbbi bir erektil disfonksiyon nedeni olup olmadığının belirlenmesinde yardımcı olabilir. Bu test geceleri ereksiyonların olup olmadığını denetler.

Psikojenik erektil disfonksiyon rahatsızlığına sahip erkekler genellikle uyku sırasında normal ereksiyon gösterirler ve sabahları uyandıklarında, organik bir neden genellikle bu ereksiyonları önleyecektir.

Noktinal ereksiyonun diğer testleri arasında Poten testi ve Snap-Gauge testi bulunmaktadır. Bu yöntemler sınırlı bilgi sağlar, ancak bir doktorun ileri testleri seçmesine yardımcı olabilir.

Aterosklerotik hastalığın en erken sinyali olabilir. Çünkü arterlerin daralması, kalp hastalığına neden olabilir.

Erektil Disfonksiyon Tedavisi

Bu bölümde, ilaçlardan vakum cihazlarına, ameliyat tedavilerine ve diyet takviyelerine kadar erektil disfonksiyon için mevcut tedavi seçeneklerine göz atacağız.

 1. Erektil Disfonksiyon İçin İlaç Tedavileri

Sertleşme bozukluğunun tedavisinde ilk seçenek; durum bir kerelik veya geçici bir terimden ziyade kalıcı bir sorun olarak ortaya çıktığında, “PDE-5 (fosfodiesteraz-5) inhibitörleri” olarak adlandırılan bir grup ilaçtır.

PDE-5 inhibitörleri, kalp rahatsızlıklarını ve diğer ilaçları kontrol edebilecek bir doktor tarafından verilmelidir. Örneğin, bir kardiyolog, koroner arter hastalığından kaynaklanan angina göğüs ağrısı nadir durumlarda nitrat ilaçları tutan erkeklerdeki erektil disfonksiyon ilaçlarının kullanımı için en uygun zamanlamayı bildirmek durumunda kalabilir.

PDE-5 inhibitörleri ile ilişkili görme bozuklukları, işitme kaybı, dispepsi ve baş ağrısı gibi bir dizi olumsuz yan etki mevcuttur.

Daha az yaygın olarak kullanılan ilaç seçenekleri arasında prostaglandin E1, lokal olarak penise uygulanır (ya içine enjekte edilir ya da Muse olarak adlandırılan alprostadil fitilinde olduğu gibi üretraya açılımın altına sokulur). Çoğu erkek hapları tercih eder, bu yüzden bu lokal olarak etkili ilaçlar oral tedavi alamayan erkekler için uygulanır.

 1. Vakum Cihazları

Vakum ereksiyon cihazları, ilaç tedavilerini kullanmayı ya da kullanamayacakları ya da çalışmadıklarını bulamayan erkekler için ereksiyon üretmenin mekanik bir yoludur.

Vakum cihazlarının kullanımı ile spontan olmaması ve diğer potansiyel sorunlar, pek çok erkeğin erektil disfonksiyon için diğer tedavileri tercih ettiği anlamına gelir.

 1. Cerrahi Tedaviler

a) İmplantlar

Penil implantlar, ilaç tedavileri ve diğer invaziv olmayan seçenekler ile başarılı olamayan erkekler için ayrılmış son bir seçenektir.

b) Vasküler Cerrahi

Bazı erkekler için bir başka erektil disfonksiyon ameliyatı seçeneği damar cerrahisidir ve bazı kan damarlarında erektil disfonksiyon nedenlerini düzeltmeye çalışır.

Arteriyel rekonstrüktif cerrahi, sadece çok özel erektil disfonksiyon vakalarıyla sınırlı bir seçenektir.

Penisin venöz çıkışını kısıtlamak için (penisten kan alınması) ameliyatın başka bir türü de kullanılmaktadır. Ancak, üroloji uzmanları tarafından önerilmemektedir. Böyle bir ameliyatın, tedavisi amaçlanan erektil disfonksiyon türleri için iyi bir seçenek olmadığı söylenmektedir.

 1. Erektil Disfonksiyon İçin Diyet Takviyeleri ve Alternatif Tedaviler

Doktorlar tarafından takip edilen herhangi bir kılavuz ya da mevcut herhangi bir kanıt kaynağı, bitkisel haplar gibi erektil disfonksiyon için diyet takviyelerinin kullanılmasını desteklemez.

Reçetesiz seçeneklerde lehine bir delil bulunmasının yanı sıra, erektil disfonksiyon için internetten olarak satılan ‘tedavilerin’ gizli riskleri konusunda uyarıda bulunulmaktadır.

Akupunktur, erektil disfonksiyon için alternatif bir tedavi olarak da öne sürülmüş; ancak şu anda bu müdahalenin faydalarını veya risklerini belirlemek için yeterli kanıt mevcut değildir. Akupunkturun erektil disfonksiyon için güvenlik ve etkililiğine bakan randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir taraması sürüyor ve British Medical Journal’da yayınlanması bekleniyor.

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status