Taşikardi Nedir? Belirtileri, Çeşitleri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Taşikardi, hızlı kalp atış hızı anlamına gelir. Genellikle dakikada en az 100 atımdır. Taşikardi, altındaki nedene ve kalbin çalışma zorluğuna bağlı olarak tehlikeli olabilir.

Taşikardi Nedir?

Genel olarak yetişkin istirahat kalp hızı dakikada 60 ila 100 kez atar. Bir kişide taşikardi olduğunda, kalbin üst veya alt odaları önemli ölçüde daha hızlı atar.

Kalp atış hızı, kalbin dokuları boyunca gönderilen elektrik sinyalleriyle kontrol edilir. Kalp hızlı elektrik sinyalleri ürettiğinde, “taşikardi” oluşur.

Kalp çok hızlı attığında daha az pompalama yapar ve kalbin kendisi de dahil olmak üzere vücudun geri kalan kısmına kan akışı azaltılır. Kalp daha çabuk attığından; kalp kasları (miyokard) daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Eğer devam ederse, oksijene aç kalmış miyokard hücreleri ölür ve kalp krizine (miyokard enfarktüsü) neden olabilir.

Taşikardisi olan bazı hastalarda semptom veya komplikasyon görülmemektedir. Bununla birlikte, taşikardi inme, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde artırır.

Taşikardi Belirtileri Nelerdir?

Taşikardinin aşağıdaki semptomları ve bulguları ortaya çıkabilir:

 • Hızlı kalp atımı (hızlı nabız)
 • Göğüs ağrısı (anjin) (kalp kası yeterli kan almazsa ortaya çıkan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
 • Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
 • Baş dönmesi
 • Hipotansiyon (düşük kan basıncı)
 • Sersemlik hali
 • Çarpıntılar (göğüste rahatsız edici bir yarış hissi, kalp düzensizliği veya kuvvetli kalp atışı hissi)
 • Nefes darlığı
 • Ani güçsüzlük
 • Senkop (bayılma)

Taşikardisi olan bazı hastalar için hiçbir belirtiye rastlanmamaktadır. Bu gibi durumlarda, hasta fiziksel olarak muayene edildiğinde rahatsızlık ortaya çıkar.

Taşikardi Tedavisi

Tedavi seçenekleri, hastalığa neden olan duruma, hastanın yaşına ve genel sağlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tedavinin amacı, taşikardinin nedenini bulmaktır. Klinik olarak uygulanabilir olduğunda, doktor kalp atış hızını yavaşlatmaya, taşikardi ataklarını önlemeye ve komplikasyon risklerini azaltmaya çalışabilir.

Bazı durumlarda, sadece altta yatan nedeni tedavi etmek gerekir. Başka durumlarda, altta yatan bir neden bulunmaz ve doktor farklı tedavileri denemek zorunda kalabilir.

Hızlı Kalp Atışını Yavaşlatmanın Yolları

 1. Vagal Manevralar

Vagal sinir, kalp atışını ayarlamaya yardımcı olur. Bu siniri etkileyen manevralar arasında öksürme, bir şey kaldırmak ve hastanın yüzüne bir buz paketi yerleştirme yer alır.

 1. İlaç Tedavisi

Antiaritmik ilaçlar, ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Normal bir kalp atışını geri sağlar. Bu bir hastanede yapılır.

Mevcut ilaçlar, normal kalp ritmini geri yükler, kalp atış hızını kontrol eder veya her ikisini birden yapar. Bazen bir hastada birden fazla antiaritmik ilaç alınması gerekir.

 1. Kardiyoversiyon

Bu, kalpteki elektriksel uyarıları etkiler ve normal ritmi düzeltir. Bu bir hastanede yapılmaktadır.

Taşikardi Ataklarının Önlenmesi

“Taşikardi atakları nasıl önlenir?”

 1. Radyofrekans Kateter Ablasyonu

Kateterler kan damarları vasıtasıyla kalbe girer. Kateterin uçlarındaki elektrotlar, anormal kalp atışlarından sorumlu kalbin küçük parçalarını ablasyon (hasar vermek) için ısıtılır.

 1. İlaç Tedavisi

Düzenli olarak alındığında, antiaritmik ilaçlar taşikardiyi önleyebilir.

 1. İmplant Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD)

Hastanın kalp atışını sürekli olarak izleyen cihaz cerrahi olarak göğüs içine implante edilir. ICD, herhangi bir kalp atışı anormalliğini tespit eder ve normal kalp ritmini geri yüklemek için elektrik şoku verir.

 1. Ameliyat

Bazen dokunun bir bölümünü çıkarmak için ameliyat gerekir. Bu prosedür genellikle diğer tedaviler etkili olmadığında veya hastanın başka bir kalp rahatsızlığı varsa kullanılır.

Taşikardi Sebepleri Nelerdir?

Taşikardi genellikle kalbimizin pompalama hareketini kontrol eden normal elektriksel uyarılarda bozulma nedeniyle oluşur. Aşağıdaki faktörler, rahatsızlıklar ve hastalıklar muhtemel nedenlerdir:

 • Bazı ilaçlara reaksiyon
 • Konjenital (doğuştan) kalpteki elektrik yolu anomalileri
 • Kalbin doğuştan anormallikleri
 • Çok fazla alkol tüketimi
 • Rekreasyonel ilaçların tüketimi
 • Elektrolit dengesizliği
 • Koroner arter hastalığı (ateroskleroz), kalp kapakçığı hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), tümör veya enfeksiyon dahil olmak üzere kalp dokularına, zayıf kan gitmesi ve hasarla sonuçlanan kalp hastalıkları
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Hipertiroidi (aşırı aktif tiroid bezi)
 • Sigara içmek
 • Bazı akciğer hastalıkları

Bazen, tıbbi ekip taşikardinin kesin sebebini belirleyemeyebilir.

Atriyal, Ventriküler ve Kalbin Elektrik Devresi

İnsan kalbi dört odadan oluşur:

 1. Atria: iki üst oda; Sol atriyum ve sağ atriyum.
 2. Ventriküler: iki alt oda; Bir sol ventrikül ve bir sağ ventrikül.

Kalp, “sinüs düğümü” adı verilen doğal bir kalp piline sahiptir. Sağ atriyumda bulunur. Sinüs düğümü elektriksel uyarılar üretir; her biri bireysel kalp atışını tetikler.

Elektriksel uyarılar sinüs düğümlerini terk ederek, atriyumdan geçerek, atriyum kaslarının kasılmasını sağlar. Bu atriyum kas kontraksiyonu kanları ventriküllere iter.

Elektrik uyarıları hücrelerin bir kümesi olan atriyoventriküler düğüme (AV düğüm) devam eder. AV düğümü, elektrik sinyallerini yavaşlatır ve sonra onları ventriküle gönderir. Elektrik sinyallerinin geciktirilmesiyle AV düğümü ventriküllere önce kanla dolacak zamanı verebilir. Ventrikül kasları elektrik sinyallerini aldığında, akciğerlere veya vücudun geri kalanına kan pompalamak üzere akar.

Elektrik sinyalleriyle ilgili bir sorun olduğunda, normalden daha hızlı bir kalp atışı meydana gelir ve taşikardi ortaya çıkar.

Taşikardi Çeşitleri Nelerdir?

Taşikardinin en yaygın türleri şunlardır:

 1. Atrial Fibrilasyon

Bazen, elektriksel aktivite sinüs düğümünden ziyade sol atriumdan ortaya çıkabilir. Bu, odaların aşırı yüksek ve düzensiz bir oranda daralmasına neden olur. Buna “atriyal fibrilasyon” denir.

Atrial fibrilasyon atağı birkaç saatten, birkaç güne kadar sürebilir. Bazen, atak tedavi edilmeden geçmez. Çoğu atrial fibrilasyonu olan hastalar hastalık ile ilgili bazı kalp anormalliklerine sahiptir.

 1. Atriyal Flutter

Atriyal hızla, ama düzenli olarak atar. Buna sağ atriyumda bir devre problemi neden olur. Atriyumun kasılmaları zayıf kalp atışı nedeniyledir.

Atriyal flutter atağı birkaç saat veya birkaç gün sürebilir. Bazen tedavi edilinceye kadar geçmeyebilir. Atriyal flutter bazen ameliyatın bir komplikasyonudur; ancak aynı zamanda çeşitli kalp hastalığından da kaynaklanabilir. Atriyal flutter hastalarında yaygın olarak atriyal fibrilasyon görülür.

 1. Supraventriküler Taşikardiler (SVT’ler)

Bu, ventriküler dokunun üzerinde ortaya çıkan taşikardik (hızlandırılmış) kalp ritmine karşılık gelir. Kalpteki anormal devreler genellikle doğuştan olur (doğumdayken bulunur) ve örtüşen sinyaller bir döngü oluşturur. Bir SVT atağı birkaç saniyeden, birkaç saate kadar sürebilir.

 1. Ventriküler Taşikardi

Ventriküllerde anormal elektrik sinyalleriyle hızlı bir kalp atış hızı oluşur. Kalp atış hızı, ventriküllerin düzgün dolması ve kasılmasına izin vermez ve vücuda zayıf kan tedarikine neden olur. Bu taşikardi sık sık hayatı tehdit eden bir durumdur ve tıbbi bir acil hastalık olarak değerlendirilir.

 1. Ventriküler Fibrilasyon

Ventriküller etkisiz bir şekilde büzülür ve vücuda zayıf kan sağlanır. Normal kalp ritmi hızla geri yüklenmezse, kan dolaşımı durur ve hasta hayatını kaybeder. Altta yatan kalp rahatsızlığı olan veya yıldırım çarpması sonucu ciddi travmaya maruz kalanlar ventriküler fibrilasyona maruz kalabilir.

Taşikardi Risk Faktörleri Nelerdir?

Taşikardi riski, hasta kalp dokusuna zarar veren veya kalbe bir yük bindiren bir rahatsızlığa sahipse artar. Aşağıdaki faktörler, taşikardi riskini yükseltir:

 • Yaş (60 yaşın üzerindeki kişilerde, taşikardi yaşama riski, genç bireylerle karşılaştırıldığında belirgin olarak yüksektir.)
 • Anksiyete
 • Düzenli olarak aşırı miktarda alkol tüketimi
 • Aşırı miktarlarda kafein tüketmek
 • Genetik (taşikardi veya diğer kalp ritim bozukluklarına sahip yakın akrabaları olan kişiler bu rahatsızlığa yakalanma riski taşırlar)
 • Kalp hastalığı
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
 • Zihinsel stres
 • Sigara içmek
 • Rekreasyonel ilaçları kullanma

Taşikardi Teşhisi ve Tanı Testleri

Doktor genellikle hastaya semptomlarla ilgili bazı sorular sorarak, fizik muayene yaparak ve bazı testler sipariş ederek taşikardiyi teşhis edebilir. Bunlar arasında şunlar olabilir:

 • Elektrokardiyogram (EKG): Kalp tarafından verilen elektriksel uyarıları ölçmek için elektrotlar hastanın cildine bağlanır. Bu test ayrıca, taşikardiye katkıda bulunmuş herhangi bir önceki kalp hastalığını gösterecektir.
 • Ekokardiyogram: Ekokardiyografi, ultrasonografi taramasının bir türüdür. Bu test, taşikardide rol oynayan yapısal veya doğuştan anormalliklerin araştırılmasına yardımcı olabilir.
 • Kan testleri: Bu, tiroid problemlerinin veya diğer maddelerin, hastanın taşikardisine katkıda bulunan faktörler olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Holter monitör: Hasta, tüm kalp atışlarını kaydeden taşınabilir bir cihaz kullanır. Giysi altına giyilir ve kişi normal aktivitelerini 1 veya 2 gün boyunca sürdürürken, kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi kaydeder.
 • Elektrofizyolojik testler (EP çalışmaları): Bu, invaziv, nispeten ağrısız, cerrahi olmayan bir testtir ve aritminin türünü, kökenini ve tedaviye potansiyel tepkisini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Tilt-table testi: Hasta bayılma nöbetleri, baş dönmesi ya da sersemlik yaşarsa, ne EKG ne de Holter herhangi bir aritmi göstermezse, Tilt-table testi yapılabilir.
 • Göğüs röntgeni: Röntgen görüntüleri, kişinin kalp ve akciğerlerinin durumunu kontrol etmeye yardımcı olur. Taşikardiyi açıklayan diğer rahatsızlıklar da tespit edilebilir.

Taşikardinin Olası Komplikasyonları

Komplikasyon riski aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlerine bağlıdır:

 • Şiddeti
 • Türü
 • Taşikardi oranı
 • Taşikardi süresi
 • Diğer kalp rahatsızlıkları olup olmadığı

En yaygın taşikardi komplikasyonlar şunları içerir:

 • Kan pıhtısı: Bu kalp krizi veya inme riskini önemli ölçüde artırır.
 • Kalp yetmezliği: Eğer hastalık kontrol edilmiyorsa, kalp zayıflamış gibi görünür. Bu kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp yetmezliği, kalp vücuda kan pompalamadığında ya da düzgün bir şekilde pompaladığı zaman ortaya çıkar. Hastanın sol tarafı, sağ tarafı veya vücudun iki yanı da etkilenebilir.
 • Bayılma nöbetleri
 • Ani ölüm: Genellikle sadece ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyonla bağlantılıdır.
ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status