Kalp Hastalığı: Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Kalp hastalığı, kalbi etkileyen herhangi bir bozukluk türü için kullanılan genel bir terimdir. Kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık değil, kalp rahatsızlığı anlamına gelir. Kardiyovasküler hastalık, kan damarları ve kalp rahatsızlıklarına atıfta bulunurken, kalp rahatsızlığı sadece kalbe işaret eder.

Aşağıda kalp hastalıklarının en yaygın örneklerinden bazılarına bir göz atalım:

Anjin

“Anjina pektoris” olarak da bilinir. Anjin, kalp kası alanının yeterli oksijen alamaması durumunda oluşur. Hasta göğüs rahatsızlığı, gerginlik veya ağrı hissetmektedir. Anjin teknik olarak bir hastalık değildir, daha çok koroner arter hastalığı bir semptomudur. Kalp kasına oksijen eksikliği genellikle plak birikimi (ateroskleroz) nedeniyle koroner arterlerin daralması sebebiyle oluşur.

Aritmi

Aritmi; düzensiz kalp atışıdır.

  • Taşikardi (kalp çok hızlı attığında)
  • Bradikardi (kalp çok yavaş attığı zaman)
  • Prematüre kasılma (kalp çok erken attığında)
  • Fibrilasyon (kalp atışı düzensiz olduğu zaman)

Aritmiler kalp ritmi ile ilgili problemlerdir. Kalbin kalp atışlarını koordine eden elektriksel uyarıları düzgün çalışmadığında gerçekleşir. Kalp atışı çok hızlı, yavaş veya düzensiz olur.

Düzensiz kalp atışı yaygındır, hepimiz deneyimleriz. Bununla birlikte, düzensiz kalp atışları ölümcül olabilir.

Konjenital Kalp Hastalığı

Bu, kalbin nasıl çalıştığını etkileyen bazı doğum kusurları için genel bir terimdir. Konjenital, doğuştan demektir. Örnekler şunlardır:

  • Septal kusurlar: Kalbin iki odası arasında bir delik vardır. Bu duruma bazen “kalp deliği” denir.
  • Obstrüksiyon bozuklukları: Kalbin çeşitli odacıklarındaki kan akışı kısmen veya tamamen bloke olur.
  • Siyanotik kalp rahatsızlığı: Kalpte bir kusur (veya bazı kusurlar) olduğu için vücuda yeterli miktarda oksijen pompalanmamasıdır.

Koroner Arter Hastalığı

Kalbe besin maddeleri, oksijen ve kan sağlayan koroner arterler genellikle plak birikintileri (kolesterol içeren tortular) nedeniyle hastalanır veya hasar görür. Plak birikmesi, koroner arterleri daraltır ve kalpte oksijeni azaltır.

Ayrıca Bakınız: Koroner Kalp Hastalığı Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati

Bu bozuklukta kalp odaları genişler. Çünkü kalp kası zayıflar ve kan pompalanamaz. En sık görülen sebep, koroner arter hastalığına bağlı olarak kalp kasına erişen yeterli oksijen (iskemi) ulaşmamasıdır. Genellikle sol ventrikül etkilenir.

Miyokardiyal Enfarktüs

Kalp krizi, kardiyak enfarktüs ve koroner tromboz olarak da bilinir. Kan akışının kesilmesi (oksijen eksikliği), kalp kasının bir bölümünü tahrip eder veya yok eder. Buna genellikle koroner arterlerden birinde (kalbe kan tedarik eden damarlar) gelişen bir kan pıhtısı neden olur. Bir arter aniden daralırsa (spazm) da görülebilir.

Ayrıca Bakınız: Kalp Krizi Belirtileri

Kalp Yetmezliği

“Konjestif kalp yetmezliği” olarak da bilinir. Kalp, vücudun etrafında etkili bir şekilde kan pompalamaz. Vücudun sol veya sağ tarafı etkilenebilir. Bazen iki taraf da etkilenir. Koroner arter hastalığı veya hipertansiyon (yüksek tansiyon), zamanla kalbi dolum ve pompa için çok sert veya zayıf bırakabilir.

Ayrıca Bakınız: Kalp Yetmezliği Belirtileri

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Sol ventrikül duvarının kalınlaşması, kanın kalpten uzaklaşmasını zorlaştıran genetik bir bozukluktur. Kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Bu, atletlerde ani ölümün önde gelen nedenidir. Birinci dereceden ebeveynlerde varsa, çocuklarda görülme olasılığı %50’dir.

Mitral Yetmezlik

“Mitral kapak yetersizliği” olarak da bilinir. Kalpteki mitral kapak yeterince kapanmadığında mitral yetmezlik veya mitral yetersizlik ortaya çıkar ve kanın kalpten geri dönmesine izin vermez. Kan, kalp veya vücuda etkili bir şekilde geçemez. Hastalar yorgunluk ve nefes darlığı hissederler.

Mitral Kapak Prolapsusu

Sol atriyum ile sol ventrikül arasındaki valf tamamen kapanmaz, yukarı doğru çıkıntı yapar (yukarı doğru çıkıntı yapar veya atriyuma geri döner). Vakaların çoğunda yaşamı tehdit etmez ve tedaviye gerek yoktur. Bazı hastalar, özellikle durum mitral yetersizliği ile işaretlenmişse, tedavi gerektirebilir.

Pulmoner Stenoz

Pulmoner kapak çok sıkı olduğu için kalbin sağ ventrikülden pulmoner maddeye pompalaması zordur. Sağ ventrikül tıkanıklığın üstesinden gelmek için daha fazla çalışma yapmak zorundadır. Şiddetli stenozu olan bir bebek siyanotik hale gelebilir. Çocuklar genellikle semptomlara sahip değildirler. Sağ ventriküldeki basınç çok yüksekse, tedavi gereklidir. Bir tıkanıklık varsa, balon valvüloplasti veya açık kalp ameliyatı gerekli olabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status