Safra Yolu Kanseri: Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Safra yolları, sindirim sisteminin bir parçasıdır. Karaciğer, safra kesesi ve ince bağırsağı birbirine bağlayan tüplerdir. Safra kanalları, safra taşır. Safra; yağları parçalayarak, yiyecek sindirmesine yardımcı olan bir akışkan maddedir. Karaciğer, safra kesesinde depolanan safrayı oluşturur.

Karaciğerde iki ana safra kanalı vardır. Bunlar; sağ ve sol hepatik kanallardır. Ana hepatik kanalı oluşturmak için karaciğerin hemen dışına birleşirler. Diğer safra kanalı safra kesesinden gelir. Buna kistik kanal denir. Karaciğer kanalı ve kistik kanal ana safra kanalı oluşturmak üzere birleşir. Ana safra kanalı pankreasın arkasından geçer ve pankreas kanalına katılır. Onların katıldığı yere ampülla denir. Birleşik kanallar, safra salınan ince bağırsağa açılır. Safra salınımı, Oddi sfinkteri adı verilen bir vana ile kontrol edilir. Yemek yediğimizde, safra kesesi, gıdanın sindirilmesine yardımcı olmak için safra kesesini safrayı ince bağırsağa salmaktadır.

Safra yolu kanseri, safra kanallarını çevreleyen hücrelerden, karaciğere ait safra drenaj sisteminden kaynaklanır. Safra yolları bu safrayı toplamakta ve safra kesesine boşaltmakta ve nihayetinde sindirim sürecinde yardımcı olan ince bağırsağa ulaştırmaktadır. Safra yolu kanserine kolanjiokarsinom denir.

Safra Yolu Kanseri Nerede Başlar?

Safra yolu kanseri, nadir görülen bir kanser şeklidir. Safra drenaj sistemi içerisinde bu tip kanserlerin ortaya çıkabileceği üç genel lokasyon vardır.  Doktorlar safra yolları kanserlerini safra yollarında nerede gelişirse, ona göre 3 gruba ayırıyorlar:

 1. İntrahepatik bölge: Bu karaciğer içinde demektir ve sağ ve sol hepatik kanalları ve küçük dalları içerir.
 2. Perihilar (hilar) bölgesi: Sağ ve sol hepatik kanallarının buluştuğu, karaciğerin hemen dışındaki kısımdır.
 3. Distal ekstrahepatik: Safra kanallarının bağırsağa girdiği, karaciğerin çok uzak (Vater ampulası denir) kısmıdır.

Safra yolları kanserleri, yaygın olarak perihilar bölgede karaciğerin hemen dışında bulunur ve en az karaciğerde bulunur.

Safra yolu kanseri insidansı yaşla birlikte artar. Lokal yapıları istila eden yavaş büyüyen bir kanserdir ve bu nedenle safra yolları tıkandığında teşhis sıklıkla hastalık sürecinde gecikir. Bu blokaj karaciğerden safra kesesine ve bağırsakta safra drenajını önler. Blokajın meydana geldiğine bağlı olarak, bu, karaciğer iltihaplanması (hepatit) ve / veya pankreasın iltihabına (pankreatit) neden olabilir.

Safra yolu kanseri ne kadar yaygındır?

Son birkaç yılda safra yolları kanserine yakalanan insan sayısı yavaş yavaş artmıştır. Erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Yaşlandıkça safra yolu kanseri riskiniz artar. Her yaşta gelişebilir, ancak bu kanser teşhisi konan hastaların çoğu 60’lı ve 70’li yaşlarındadır.

Safra Yolu Kanseri Sebepleri Nelerdir?

Safra yolu kanseri teşhisi konulan çoğu hastada bilinen bir riski yoktur. Bununla birlikte, safra kanallarının kronik inflamasyonu bu kanser için bir risk faktörü olabilir. Bu tip kronik inflamasyona neden olabilen hastalıklar arasında primer sklerozan kolanjit (özellikle ülseratif kolit ile birleştiğinde), hepatit B, hepatit C, kronik alkolik hepatit ve siroz dahil olmak üzere kronik karaciğer hastalığı bulunur.

Uzakdoğudaki karaciğer enfeksiyonlarına neden olan belirli parazit enfeksiyonları riskin artması ile ilişkilidir.

Safra kesesi taşları, safra yolu kanseri gelişimi için bir risk faktörü değildir, ancak karaciğer içindeki taşlar artmış bir risk oluşturmaktadır.

Ayrıca Bakınız: Safra Kesesi Taşı Belirtileri

Lynch II sendromu (biliyer ağaç ve diğer kanserler ile ilişkili kalıtsal nonpolyozis kolorektal kanser) ve Caroli sendromu (portal hipertansiyon, hepatik fibroz ve biliyer ağaç kistleri) de dahil olmak üzere safra kanalı kanseri riskini artıran nadir konjenital hastalıklar vardır.

Safra Yolu Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Safra yolu kanserinin (kolanjiyokarsinom) belirtileri cildin sararması (sarılık) ve kilo vermeyi içerir. Safra yolu kanserinin başlangıç semptomları, safra üretildiğinde normalde karaciğerden boşaltılamaması nedeniyle ortaya çıkar. Bu karaciğer iltihaplanmasına (hepatit) neden olur. Semptomlar arasında sarı renkte cilt ve gözler (sarılık), kaşıntı, karın ağrısı, şişme ve kilo kaybı sayılabilir. Düşük dereceli ateş mevcut olabilir ve idrar ve dışkı rengi koyu olabilir.

Safra kanalı kanseri genellikle erken evrede semptomlara neden olmaz. Ne yazık ki, safra yolu tümörleri, büyüyene ve kanser orijinal yerinin ötesine yayılana kadar (metastatik hale gelene kadar) herhangi bir belirti oluşturmayabilir. Karın ağrısı genellikle geç belirtidir ve genellikle göbeğin sağ üst kadranda bulunur ve karında hassasiyet, karaciğer büyümesi ile ilişkili olabilir.

Semptomlar, safra kanallarında kanserin bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Karaciğer safra kanallarında (intrahepatik safra yolu kanseri) başlayan kanserler, daha ileri evreye gelene kadar genellikle spesifik semptomlara neden olmaz.

a) Cildin sararması (sarılık)

Sarılık, cildin ve göz akının sarımtırak renk almasıdır. Sarılığınız olduğunda idrarınız normalden daha koyudur. Bağırsak hareketleriniz de daha açık renkli olabilir. Sarılığa yakalanan birçok kişide ciltte kaşıntı da olur.

Ayrıca Bakınız: Sarılık Belirtileri

Sarılık, bir tümör safra kanalını tıkadığında ve bağırsak içine safra akışını durdurduğunda gerçekleşebilir. Bu nedenle safra kan dolaşımınıza ve vücut dokularına dönüşür. Sararma safradaki sarı pigmentlerden kaynaklanır.

b) Kilo kaybı

Hiçbir neden yokken kilo vermek, safra yolu kanserinin bir semptomudur.

c) Mide bölgesinde ağrı

Midede ağrı, safra kanalı kanserinin yaygın bir semptomudur. Ağrı genellikle sağ tarafta, kaburgaların hemen altında olur.

İlk başta donuk ağrı olabilir, ağrıdan çok rahatsızlık duyulur. Genellikle intrahepatik safra yolu kanserinin ilk belirtilerinden biridir. Bununla birlikte, safra taşları gibi daha az ciddi hastalıklardan böyle acı çekebileceğinizi hatırlayın.

d) Yüksek sıcaklık ve titreme

Sarılık geçirdiğinizde yüksek bir sıcaklığa (ateş) sahip olabilirsiniz. Safra yollarında bir enflamasyon belirtisi veya enfeksiyon olabilir. Sıcaklık yüksek olduğunda üşüme ve titreme hissedebilirsiniz.

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuzu arayınız. Safra yolu kanseri nadirdir ve bu belirtiler diğer hastalıklardan kaynaklanabilir. Ancak bir doktor tarafından kontrol edilmesi önemlidir.

Safra Yolu Kanseri Teşhisi ve Tanı Kriterleri

Sağlık geçmişi ve fizik muayene, safra yolu kanseri tanısında anahtar ipuçlarıdır. Şiddetli sarılık (ciltte ve gözlerde sarı / turuncu renk) ilk ipucu olabilir. Geçmişte alkol kullanımını ya da hepatit ile ilişkili olabilecek yeni hastalıklar ya da karaciğerin iltihaplanması olması teşhiste dikkate alınır. Diğer belirtiler arasında kilo kaybı, iştah kaybı, bitkinlik, enerji kaybı ve kolay morarma veya kanama (kanı pıhtılaştıran faktörler karaciğerde bulunur ve karaciğer fonksiyon kaybı kan dolaşımındaki pıhtılaşma faktörlerini azaltabilir) olabilir.

Fiziksel muayene, karnın hassasiyetinin, özellikle kaburgaların (karaciğerin bulunduğu yerde) sağ üst kadranda saptanmasında yararlı olabilir. Safra yolu kanserli hastaların dörtte biri elle muayeneye tabi tutulur. Muayene sırasında karaciğerde genişleme olup olmadığı kontrol edilir. Genel muayene sırasında, ciltte sarımtırak renk de fark edilebilir. Bu, gözlerin beyaz kısmında (sklerada) veya dilde kolayca görülebilir.

Kan testleri karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için sıklıkla başvurulan tanı yöntemidir. Karaciğer enzimleri (AST, ALT, GGT, alkalin fosfataz), bilirubin seviyeleri, tam kan sayımı, elektrolitler, BUN ve kreatinin ve INR / PTT (uluslararası normalleştirilmiş oran / kısmi tromboplastin zamanı) ve PT (protrombin zamanı) kontrolü yapılabilir.

Safra yolu kanserini özellikle teşhis edebilecek kan testi yoktur. Teşhis, biyopsi ile elde edilen doku örneği ve biyopsi örneği tarafından elde edilen hücreleri incelemek için bir mikroskop kullanılarak bir patolog tarafından doğrulanır.

Görüntüleme karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve diğer çevre organlarının yapısını değerlendirmek için kullanılabilir. Bir tümörü ve konumunu bulmak için ultrason, BT tarama ve MR gibi testler yapılabilir.

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), duodenuma girerken safra kanalını incelemek için kullanılan özel bir testtir. Tüp ağızdan geçirilir ve midede, safra yolunun girdiği ince bağırsağın ilk bölümüne yerleştirilir. Bu test sıklıkla yemek borusu ve midenin astarını incelemek için yapılır. Ancak safra yol kanseri, safra yolunu tıkayan safra taşları ve safra kanalının anormal daralması da dahil olmak üzere safra kanallarını etkileyen hastalıkları saptamada çok etkilidir.

Safra kanalı kanseri tanısı konduktan sonra, doğrudan potansiyel tedaviye yardımcı olmak için kanserin evrelenmesi önemlidir. TNM evrelemesinin üç bölümü şunları içerir:

 1. T, primer tümör için ve lokal olarak ne kadar büyüdüğü ve diğer yapıları istila ettiğidir. Safra kanalı tümörü için, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mide ve bağırsak içerir.
 2. N, ilgili lenf düğümleri içindir. Ne kadar çok düğüm varsa ve safra kanalına olan uzaklığın artması kanseri daha şiddetli hale getirir.
 3. M, metastaz içindir. Tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

Kanser 0’dan 4’e kadardır, burada 0, tümör değildir, 1 lenf nodlarına veya vücudun diğer bölümlerine yayılmayan lokal tümördür ve 4 önemli ölçüde lokal büyüme ve lenf nodu tutulumu olup vücudun diğer bölgelerine yayılır.

Evreleme önemlidir, ayrıca tümörün karaciğer ve safra kanalının ötesine geçtiğini tespit etmekle birlikte, kritik evreleme soruları ancak cerrahide cevaplanabilir. Ameliyat sırasında cerrah bütün tümörün çıkarılıp kaldırılmadığına karar verebilir. Tam rezeksiyon mümkün ise hayatta kalma oranları belirgin olarak iyileşmiştir.

Safra Yolu Kanseri Tedavi Seçenekleri

Safra yolu kanseri tedavisi, kanserin bulunduğu yere ve ameliyatla tamamen çıkarılmasının mümkün olup olmadığına bağlıdır. Ne yazık ki, bu kansere yakalanan kişiler daha ileri yaştadır ve önemli bir ameliyatı tolere edememe ve iyileşememe riski olabilirler. Ameliyatla ilgili karar, spesifik hasta ve durumları için bireyselleştirilmelidir.

Diğer tedavi seçenekleri, iyileştirici değil palyatif olma eğilimindedir ve yaşam kalitesini korumak içindir. Yani, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yöneliktir. Kemoterapi ve radyoterapi, safra kanalı kanser tedavisinde önerilen seçenekler olabilir.

Fotodinamik tedavi, tümörü küçültmeye ve semptomları kontrol etmeye yardımcı olan bir başka alternatiftir.

Radyoembolizasyon, tümör ameliyatla alınamazsa bir seçenektir. Radyoembolizasyon ile kan dolaşımını engelleyerek, tümör boyutunu küçültme ümidiyle tümörü besleyen arterlere az miktarda radyoaktif madde enjekte edilir.

ERCP, karaciğer ve safra kesesi bağırsağın içine safra drenajı sağlamak için açık tutarak safra yolunun stent edilmesi için kullanılabilir. Bu genellikle semptomların kontrolünde çok yardımcı olur, ancak tümörün kendisini tedavi etmez.

Ağrı kontrolü bir sorundur. Çünkü genişleyen tümör karında ve sırtta ciddi ağrıya neden olabilir. Bölgesel anestezik bloklar ağrı kontrolünde faydalı olabilir.

Tüm kanserlerde olduğu gibi, tedavi hastaya göre bireyselleştirilir. Hasta, sağlık mesleği mensubu ve aile arasındaki görüşme, iyileştirici bakıma karşı palyatif bakım ya da belirti kontrolü ve yaşam kalitesi dahil olmak üzere tedavi seçeneklerini anlamanıza yardımcı olmak için önemlidir. Hastanın istekleri anahtardır.

Safra Yolu Kanseri Risk Faktörleri

Bir hastalığa yakalanma riskinizi artırabilecek herhangi bir şey, bir risk faktörü olarak adlandırılır. Farklı kanserler farklı risk faktörlerine sahiptir. Bu risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip olmak kanseri olacağınız anlamına gelmez.

 • Yaş: Yaşlandıkça safra yolu kanseri riskiniz artar. Her yaşta gelişebilir, ancak bu kanser çoğunlukla 60’lı ve 70’li yaşlarda görülür. Unutmayın, risk çok küçüktür, çünkü nadir bir kanserdir.
 • Primer sklerozan kolanjit: Safra yollarının nadir bir iltihaplanma şeklidir. Neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Bu hastalık teşhisi konulan insanlarda safra kanalı kanseri gelişme riski yüksektir. Primer sklerozan kolanjit hastası olan 10 kişiden 1 ila 2’sinde safra yolu kanseri gelişir.
 • Ülseratif kolit: Yıllar önce doktorlar, ülseratif kolit olan kişilerin safra kanalında kanser gelişme riski biraz daha fazla olduğunu fark ettiler. Ülseratif kolit bulunan yaklaşık 200 kişiden 1’inde bu kanser gelişir. Tüm kalın bağırsağı etkileyen ülseratif kolitten 10 kişide 1’inde primer sklerozan kolanjit vardır. Doktorlar artan safra kanalı kanseri riskinin ülseratif kolitten ziyade primer sklerozan kolanjite bağlı olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar.
 • Koledok kistleri: Çok nadir görülür. Koledok kistleri ile doğan insanların çoğu erken çocuklukta belirtiler gelişir. Fakat bazı insanlar yetişkinliğe kadar herhangi bir semptom geliştirmezler. Koledokal kistler safra yoluna bağlanan ve safra ile doldurulan keselerdir. Yavaş gelişirler ve 2 litre safra tutabilirler. Keseleri hizalayan hücreler anormal olabilir ve ara sıra kanser öncesi değişiklikler gösterebilir. Bir cerrah kistleri çıkarmazsa, 10 kişiden 2’sinde (%20) safra yolu kanseri görülebilir.
 • Parazit solucanlar: Bunlar safra kanallarını istila eden ve safra kanalı kanseri riskini artıran parazit solucanlardır. Safra yolu kanserinin çok daha yaygın olduğu yerlerde, Asya’da büyük bir sorundur. Yiyeceklerden geçer.
 • Safra yolu taşları: Safra kanallarındaki taşlar, kanal yüzeyini tahriş edebilir ve iltihaba neden olabilir. Bu, safra yolu kanseri riskinizi artırabilir. Ancak risk artışı azdır. Taşlar genellikle enfeksiyon sonrasında veya kanalların içindeki safra hareketinin yavaş olması nedeniyle oluşur. Ana veya hepatik safra yollarında gelişme eğilimindedirler.
 • Thorotrast: Thorotrast (toryum dioksit), röntgen resimlerini daha net hale getirmek için 1950’lerde ve 60’larda kullanılan kontrast bir boyadır. Buna maruz kalınması safra yolu kanseri gelişme riskini arttırır. Artık kullanılmamaktadır.

Diğer risk faktörleri şunları içerir:

Safra yolu kanseri için risk faktörleri olabilen başka faktörler de vardır. Ancak emin olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

 • Karaciğer sirozu
 • Hepatit C enfeksiyonu
 • HIV enfeksiyonu
 • Diyabet
 • Aşırı kilolu olmak
 • Safra kanalı adenomları adı verilen safra kanalında kanserli olmayan (benign) büyümeler
 • Alkol
 • Sigara içmek

Safra Yolu Kanseri Komplikasyonları

Safra kanalının engellenmesi, safra drenaj sisteminin veya kolanjitin enfeksiyonuna neden olabilir.

Safra yolu kanserinde siroz gelişebilir. Bunun nedeni, tümörün safra kanalını tıkaması ve karaciğer hücresi tahribatına ve yara izine neden olması olabilir. Primer sklerozan kolanjiti olan hastalarda bu özellikle doğrudur. Siroz ve sklerozan kolanjit, safra yolu kanseri için potansiyel risk faktörleri olarak listelenmiştir.

Ayrıca Bakınız: Karaciğer Sirozu Belirtileri

Diğer komplikasyonlar kanseri teşhis ve tedavi prosedürlerinin bir sonucu olabilir. Bunlara ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi komplikasyonları dahildir.

Safra Yolu Kanseri Prognozu ve Yaşam Süresi

Hastanın safra yolu kanseri tanısından sonra ne kadar iyi bir performans sergilediği, tümörün bulunduğu bölgeyi, yayılıp yayılmadığı ve ne kadar yaygın olduğunun ve hastanın altta yatan genel sağlık sorununun da bulunduğu birçok faktöre bağlıdır. Hastalar, tümörün bulunduğu karaciğer hilumundan daha uzakta ve tümör içindeki şekil ve hücre tipinin belirli yönlerine göre daha iyi bir prognoza sahiptir. Prognoz komşu dokuları istila eden, lenf nodu tutulumu olan veya vücudun uzak bölgelerine yayılmış hastalar için daha kötüdür.

Tedavi edilmezse, safra yolu kanserinin sağkalımı bir yılda %50, iki yılda %20 ve üç yılda %10’dur; beş yılda hayatta kalma oranı neredeyse yoktur.

Tümörü tamamen kaldırabilmek hayatta kalmayı artırır. Ancak bu çoğunlukla tümörün bulunduğu bölgeye ve diğer dokuları istila edip etmediğine bağlıdır.

Safra Yolu Kanserini Önlemek Mümkün Mü?

Safra yolları kanserinin nedeni belli olmadığından, önleme yöntemleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, karaciğer iltihabı ve sirozun önlenmesi bu kanserin gelişme riskini azaltabilir. Bu, alkol kullanımını azaltmak, hepatit B virüsü için aşılanmak ve hepatit C ile enfeksiyona neden olabilecek riskli davranışlardan kaçınmayı içerir.

Daha ileri bir yaşta gelişme eğiliminde olan tüm hastalıklarda olduğu gibi, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak da ömrü uzatabilir. Bu sigara içmeme, dengeli beslenme, fiziksel olarak aktif kalma ve sağlıklı bir kilo vermeyi içerir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

DMCA.com Protection Status